Korona, Ar-Ge desteğini artırdı-2

Firmalar, yaşamlarını sürdürebilmek için iş geliştirmek durumundadırlar. Gerek ürün kuşağında yenilik yapabilmek, gerekse iş süreçlerini sürekli iyileştirmek, ancak ARGE ile sağlanabileceği artık herkesçe bilinmektedir.

     ARGE yapmak isteyen kuruluş ilk önce faaliyetin ARGE içeriğini sorgulamalıdır. ARGE yapmaya karar veren bir şirket öncelikle mevcut durumunu belirlemeli, yani fırsatlar-tehditler ve güçlü yanlar-zayıf yönler analizi (SWOT Analizi) yapmalıdır. Bu kapsamda, ‘müşteriler’ ile ‘rakipler’ kavramları ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında tüm işletme fonksiyonlarının ARGE yönetimi ile etkileştiğinin bilincinde olmak gerekmektedir. Dolayısıyla, analizde şirketin bütün birimleri üzerinde durulması faydalı olmaktadır.

    Bu noktada ARGE Projelerin dâhil edilen çalışmalardan birkaçını örneklemek istiyorum. İlk olarak prototipleme çalışmaları ve pilot tesis kurulması ARGE çalışmalarına dâhil edilmektedir. Bu çalışmalarda hem de daha fazla gelişim kaydetmek adına faaliyetleri devam ettirmek olmalıdır. Üretim çalışmaları dışında yapılan teknik çizimler de tasarımı desteklediği için ARGE çalışması olarak gerçekleşmektedir. Deneme üretimlerinde, üretim faaliyeti tam kapsamlı test ve bunu izleyen ileri tasarım ve mühendislik çalışmaları içermesi halinde ARGE ’ye dâhil edilmektedir.

  ARGE, firmada katma değer yaratan çalışmalardır. Bunun yanında, yeni ürün / süreç geliştirmenin maliyetler üzerinde azaltıcı etki yaratması halinde pazar payı artışlarını da beraberinde getirmesi muhtemeldir. Bu noktada, işletmelerin faaliyetlerini karlı bir şekilde sürdürmek ve mevcut kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmek için ARGE çalışmalarına gereksinim büyüktür.

ARGE SONRASI YATIRIM DESTEĞİ

   KOSGEB tarafından destek verilen farklı programlar olmakla birlikte içinde bulunduğumuz dönemde en çok talep gören programlardan bir tanesi ARGE, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama destek programıdır. Bu program bünyesinde iki ayrı proje başvurusunu barındırmaktadır. Bunlardan ilki yeni bir ürünün geliştirilmesiyle birlikte başvurusu yapılan ARGE, inovasyon programıdır. Adından da anlaşılacağı üzere bu proje kapsamında destek alınabilmesi için firmanın ARGE yaparak yeni bir ürün, sistem veya süreç geliştirmesi gerekmektedir.

    Bu programın ikinci ayağı olan Endüstriyel uygulama desteğinde ise işletmelerin ihtiyacı olan makine alımları, yeni bir üretim hattının kurulması, yeni personellerin istihdam edilmesi gibi konularda destek sağlanmaktadır.

     İşletmelerin esas ihtiyacı; makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım, personel, vb eksiklerini gidererek daha yüksek kapasitelerde çalışabilmek ve daha kısa sürede ticari fayda sağlamak olduğundan, endüstriyel uygulama desteği ile işletmelerin bu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. İşletme veya girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için 3 ana koşuldan birini sağlaması gerekmektedir. Bu programa;

  • ARGE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projeler
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler
  • -Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve
  • fikirlerin sahipleri başvurabilmektedir.

        Endüstriyel uygulama programında ihtiyaç duyulan personel, makine- teçhizat, donanım, malzeme, yazılım, tasarım hatta kira bedelleri hibe olarak desteklenebilmektedir.

        Programın destek oranı %75 olup program kapsamında 150.000 TL geri ödemesiz ve 200.000 TL geri ödemeli Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği, 100.000 TL personel gideri desteği ve eğer girişimci iseniz 18.000 TL kira desteği olmak üzere toplamda 468.000 TL’ye varan destek alınabilmesi mümkün olabilmektedir. Proje süresi maksimum 18 ayla sınırlandırılmıştır. ARGE desteğinden faydalanan işletmeler projelerinin başarıyla tamamlanması itibariyle 1 sene içerisinde endüstriyel uygulama desteğine başvurma hakkına sahip olmaktadır.

Bu destek ile esas hedeflenen işletme ve girişimcilerin ulusal kazanca dönüşebilecek ürünler geliştirmesinin sağlanması ve ticarileşme potansiyeli yüksek olan ürünlere yönelik ARGE yapmaya yönlendirilmesidir.

              Haftaya  Korona ,  Ar-Ge desteğini artırdı-3  de buluşmak dileğiyle

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir