Korona , Ar-Ge desteğini artırdı-1

       Korona virüs salgınıyla şunu gördük ki Ar-Ge yapmazsanız, tüm ürünleri kendiniz üretmezseniz, bir noktada tedarik zinciriniz kırıldığında çok büyük sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu sürece bir de olumlu tarafından bakmamız gerekiyor. Kovid-19 ile birlikte dünyadaki tedarik zinciri mantığı da değişecek gibi görünüyor. Eğer biz bu dönemde doğru bir Ar-Ge yapılanmasına gidebilirsek Çin’den ciddi bir oranda pay alabilme şansımız olacaktır.

    Araştırma-geliştirme konusunda izlenen strateji, yeni mal üretim ve pazarlamasıyla ilgili olabileceği gibi savunmaya yönelik, geleneksel, fırsatçı ve taklitçi bir özellik de taşıyabilir. Bütün bu stratejiler bir yerde işletmenin, mevcut kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmasını sağlayan bilimsel çalışmaları gerektirir ve işletmenin varlığı ve yaşamını sürdürmesi ile doğrudan ilgilidir. İşletme içerisindeki temel organizasyon ARGE çalışmalarıdır. İşletmenin kendini bir adım daha ileriye götürebilmesi için, kendisini geliştirmesi adına ARGE önemli bir husustur. ARGE çalışmaları yapan bir işletme sürekli dinamik yapıda olur.

AR-GE Nedir? Ne Değildir?

     Bu noktada, hangi projeler ARGE projesidir? Sorusuna cevap olması açısından, ARGE faaliyetlerinin kapsamlarını belirtmek gereklidir. ARGE dışında tutulacak faaliyetler, eğitim ve öğretim maliyetleri, ilgili diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler, diğer sınaî faaliyetler ve yönetim ve diğer destek faaliyetleri olarak listelenmektedir.

      Eğitim ve öğretim faaliyetleri konusunda; orta öğretim veya yüksekokul düzeyindeki tüm özel kurumlar ve üniversiteler bünyesinde yer alan personelin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları ARGE kapsamı dışındadır. Bunun yanında, Üniversitelerde doktora seviyesindeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, mümkün olduğunca ARGE’nin bir parçası olarak kabul edilmektedir. İlgili diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler konusunda; Bilimsel ve teknik bilgi hizmetleri kapsam dışında tutulacaktır. Bu noktada, Bilimsel ve Teknik personel, Bibliyografik hizmetler, patent hizmetleri, bilimsel ve teknik bilgi yardım ve danışmanlık hizmetleri ve bilimsel konferanslar tarafından gerçekleştirilen toplama, kodlama, kaydetme, sınıflandırma, yayma, çevirme, analiz etme ve değerlendirme çalışmaları kapsam dışında tutulmaktadır. Test ve Standardizasyon, Fizibilite çalışmaları, uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, patent ve lisans çalışmaları, politikalarla ilişkili araştırmalar ve rutin yazılım geliştirme çalışmaları da kapsam dışındaki başlıklara eklenmektedir. Yazılım konusunda ARGE sayılabilecek çalışmaların yapılması için, yazılımın tamamlanması bir bilimsel ve/ veya teknolojik ilerlemeye bağlı olmalı ve projenin amacı bilimsel ve/ veya teknolojik bir belirsizliğin sistematik olarak çözülmesini sağlamak olmalıdır.

ARGE türlerini açıklamak gerekirse,

     Bu çalışmaların nitelik ve kapsam bakımından birbirinden farklı üç türü vardır:

• Temel araştırma

• Uygulamalı araştırma

• Temel ve uygulamalı araştırma

a. Temel Araştırma

     Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Temel araştırmada incelenen konunun anlaşılması ve tam bilginin elde edilmesine çalışılır. Bilginin uygulanabilirliği veya uygulamadaki değeri araştırmacıyı ilgilendirmez. Temel araştırmanın temeli literatür araştırmasına dayanır. ARGE alışmalarının temeli bu araştırma ile atılır. Sonuçlanan çalışma ile elde edilen bilgiler oluşturulan kütüphanede sistematik bir şekilde kayıt altına alınarak tutulur.

b. Uygulamalı Araştırma

     Uygulamalı araştırma da yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikli belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Özellikle belirli uygulamalara ve ticari amaçlara yönelik olarak mamuller ve üretim süreçleri üzerinde yapılan ve yeni bilgilerin elde edilmesine yol açan çalışmalardır. Uygulamalı araştırma, temel araştırma sonuçlarından yararlanma olanaklarını belirlemek veya belirli amaçlara ulaşabilmenin yeni yol ve yöntemlerini saptamak amacıyla yürütülür. Bu çabalar, bilinen bilginin göz önünde bulundurulmasını ve bunların sorunların çözümü amacıyla genişletilmesini ve derinleştirilmesini içerir.

c. Temel ve Uygulamalı Araştırma

     Geliştirme, yeni veya önemli ölçüde, iyileştirilmiş malzeme, araç, mamul, üretim süreçleri, sistemler veya hizmetler ortaya koyabilmek amacıyla bilimsel bilginin kullanımıdır. Geliştirme, araştırmalardan veya uygulamadaki deneyimlerden sağlanan bilgilere dayalı olarak yürütülen sistematik çalışmalardır. İşletmelerde, uygulamalı araştırma ile geliştirme çalışmaları bir arada yürütülür.

ARGE ’yi ilgili diğer faaliyetlerden ayırt etme ölçütleri;

1- Projenin amaçları

2- Proje ile ilgili yeni veya yenilikçi olma durumu

3- Proje personellerinin nitelikleri

4- Projede kullanılan yöntemler

5- Projeye sağlanan fonun kaynağı

6- Projenin bilimsel, teknolojik veya sınaî faaliyete uygun düşme durumu

Korona ,  Ar-Ge desteğini artırdı-2  de yazısında buluşmak dileğiyle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir