KKTC Turizm yatırımcılarına yönelik teşvikler

https://www.gazetegebze.com.tr/kktc-turizm-yatirimcilarina-yonelik-tesvikler-makale,1686.html

                      09 Şubat 2021, 09:49

KKTC Turizm Teşvik Belgesi’ni de Devlet Planlama Örgütü veriyor. Turizm yatırımcılarına yönelik teşvikler, “Turizm ve Endüstri Teşvik Yasası” altında yer alıyor.

     Turizm ve Endüstri Teşvik Yasası kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılara birçok hibe ve destek sağlanıyor. Bu destekler arasında kamu arazilerinden yararlanma, malzeme, mefruşat, tesisat, makine, iş ile yolcu taşıma araçları gibi gümrük vergilerinden muaf tutulması da yer alıyor.    Bu doğrultuda turistik tesis yapmak veya işletmek isteyen yabancı gerçek veya tüzel kişinin, projesinin bakanlıkça onaylanması halinde yapacağı yatırım tutarını döviz olarak ülkeye transfer etmesi gerekiyor.  

       Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yabancı yatırımcılardan yapacakları yatırım tutarının döviz olarak transferi istenmiyor. Kamu arazilerinden yararlanabiliyorlar    Turizm yatırımcılarına kamu arazilerinden yararlanma imkanı veriliyor.  

         Yasa kuralları uyarınca yatırımcı, kiralamaya ve bu taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı tesisine ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisine yetkili.   

        Kamu arazisi üzerinde turistik konaklama tesisi veya turistik yan tesis kurmak isteyen ve bu amaçla söz konusu araziden veya binadan uzun vadeli kiralama yöntemi ile yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, Bakanlığa yazılı olarak başvuruyor.    Başvuruda, arazi veya binanın ne amaçla kullanılmak istendiği, yapılması düşünülen inşaatın cinsi, projenin nasıl finanse edileceği belirtiliyor. Bakanlık, başvuruyu aldığı zaman, başvuru sahibinden ek bilgi, belge ve proje isteyebiliyor.   

         Bakanlık, başvuruyu olumlu ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak nitelikte görürse, istenen arazi veya binayı belirli bir süre için başvuru sahibinin lehine korunmaya alıyor. Bu süre altı ayı geçemiyor. Çok zorunlu ve gecikmeyi kaçınılmaz derecede etkileyen nedenler olması halinde dört ay daha uzatılabiliyor.    Yatırımcı lehine korunmaya alınan kamu arazisi veya binasına karşılık, toplam yatırım tutarının %1 ile %5’i arasında bakanlıkça saptanacak bir teminatın Bakanlığa teslimi koşul. Bu teminat nakit olabileceği gibi bakanlıkça kabul edilecek yerli veya uluslararası bir bankanın kesin teminat mektubu olabiliyor. İlk 10 vergilendirme döneminden muaf   

           Bu yasaya göre; turistik konaklama tesisi yapmak amacıyla projesi bakanlıkça onaylanan gerçek veya tüzel kişilerin tesisten elde ettikleri safi kazançları, tesisin belgelendirilip işletmeye açıldığı yıldan başlayarak ilk 10 vergilendirme dönemi, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.    Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, projesi bakanlıkça onaylanan ve inşaatı devam eden turistik konaklama tesisleri de belgelendirilip işletmeye açıldığı yıldan başlayarak ilk 10 vergilendirme dönemi, gelir ve kurumlar vergisinden muaf oluyor.   

          Ek yatırıma tekabül eden safi kazanç, ilave yatak kapasitesinin toplam yatak kapasitesine olan oranı dikkate alınarak hesaplanıyor. Üretilmeyen ya da pahalı olan mallar gümrükten muaf    Belgeli turistik tesislerin ve kuruluşların yapımı, tefrişi, tesisat ve teçhizatlandırılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde imal edilmeyen veya imal edilip de istenilen evsafta ve fiyatta olmadığı bakanlıkça saptanan malzeme, mefruşat, tesisat, makine, alet, spor malzemeleri, teçhizat ve bunların yedek parçaları, mümkün olan hallerde işletmenin ismi, simgesi veya armasını taşıması koşuluyla, bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, Gümrük Vergileri Tarife Yasası ile belirlenen vergilerden muaf tutuluyor.

      Tesise ithal edilecek araçlar gümrük vergisinden muaf    Turizm ve seyahat acentelerinin bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve nitelikte ithal edecekleri otobüs ve minibüsler ile konaklama tesislerinin ithal edecekleri iş araçları, otobüs ve minibüsler, Gümrük Vergileri Tarife Yasası ile belirlenen vergilerden muaf tutuluyor.    Bu madde amaçları bakımından salon tipi araçlar iş aracı sayılmıyor.    Gümrük vergisinden muaf tutulacağı belirtilen malların detaylı dökümü tüzük ile saptanıyor. Bekletilmeden ‘B-T-Z’ izni    Turizm kuruluşlarının bakanlık onayı ile ithal edecekleri veya satın alacakları, otobüs, minibüs, iş aracı veya kiralık arabalara, ilgili makamlarca bekletilmeden “B”, “T” veya “Z” izni verilir.

Turizm Fonu’ndan kredi hakkı   

       Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan yasa kapsamına giren ve projesi bakanlıkça onaylanan gerçek veya tüzel kişilere, yatırımın % 20’sine kadar, en çok 20 yıl vadeli ve düşük faizli kredi verebilir veya faiz iadesi uygulanabiliyor.    Kredilerin vade ve faiz oranları, faiz iadesinin vade ve oranı ve diğer tüm uygulama yöntem ve koşulları tüzükle saptanıyor.

Vergi muafiyeti   

      Yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra bakanlık onayıyla ülkeye turist taşımak için çarter operasyonu düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerinden elde ettikleri safi kazançları, işletmeye başladıkları tarihten başlayarak 31 Aralık 1997 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.   

     Vergi muafiyeti alan gerçek veya tüzel kişilerin, faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri dışında başka faaliyet veya kaynaklardan da gelirleri olması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yaptığı toplam müşterek giderler, bu gelirlerden orantılı olarak indiriliyor.

Yan tesis ilavesine indirim hakkı   

      Turistik konaklama tesislerinin sınıfını yükseltmek veya bu tesislerde yüzme havuzu, spor tesisleri ve benzeri turistik yan tesis ilave etmek amacıyla projesi bakanlıkça onaylanan gerçek veya tüzel kişilere, yaptıkları bu yatırım miktarını, yatırımın tamamlandığı vergilendirme döneminden başlayarak ilk iki yılda, hızlandırılmış amortisman şeklinde, kazançlarından indirme hakkı kazandırıyor. İnşaatı ruhsatı ile vergilerden muaf    Projesi bakanlıkça onaylanan turizm yatırımları, yürürlükteki yasalar uyarınca saptanan inşaat ruhsatıyla ilgili tüm vergi, resim ve harçlardan muaf tutuluyor.    Turistik konaklama tesisleri; turizm ve seyahat acenteleri ve hava veya deniz taşımacılığı yapan turizm kuruluşlarının, giderlerinin tümü de, bakanlığın onaylaması kaydıyla, safi kazançlarının hesaplanmasında, vergi amaçları bakımından gider olarak kabul ediliyor. Tanıtma amaçlı seyahat, ikram ve reklamlar gider sayılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir