Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 2020 yılı çağrısını ilan etmiştir. Desteğin amacı, Sanayi Kuruluşlarının iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştireceği, faaliyetlere geri ödemeli mali destek sağlanmasıdır.

Desteklenen öncelik alanları:

•        İklim Dostu Teknolojiler Desteği

•        Temiz Üretim Teknolojileri Desteği

•        Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler:

•    Sanayi Sicil Belgesi olan ve sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan limited veya anonim şirket niteliğine sahip firma olmak

•   Aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunmak

Destek  genel olarak “halen mevcut bulunan üretim tesislerine” yönelik olmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler de destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan yeni ürün üretilmesi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarındaki uygulamalar bu kapsamda değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Destek türü ve destek tutarı limitleri ve destekleme oranı:

•        Destek türü: Geri ödemeli faizsiz destek

Sağlanan destek projenin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 ay içerisinde ve ilk taksidi Proje Süresi’nin tamamlanmasından 6 ay sonra olmak üzere 6 ay ara ile ve 5 eşit taksitte ABD Doları olarak TTGV’ye geri ödenir.

Geri Ödemeli Destek kullandırımı sırasında güvence olarak destek tutarında Teminat Mektubu ve/veya KGF kefaleti alınır. Ayrıca Başvuru Sahibinin büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

•        Proje başına destek tutarı limitleri:

o             Üst limit: 400 bin ABD Doları

o             Alt limit: 100 bin ABD Doları

•        Destekleme oranı: Azami %50

TTGV Sanayi İşletmelerinin Temiz Üretim, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji vb. Çevreci Yatırımlarına yönelik destek programı, son başvuru tarihi: 16.03.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
%d blogcu bunu beğendi: