KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) Uygulama Esasları revize edilerek tekrar uygulamaya girmiştir. Destek Programının amacı, Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini desteklemek ile Orta – Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki kriterlerden en az birine uygun şekilde

Prototip çalışması tamamlanmış Teknolojik Ürün sahipleri veya Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış ve destek başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler başvurabilir.

Teknolojik Ürün sahipleri veya Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış ve destek başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler başvurabilir.

Proje süresi:

•       Azami 36 ay

  • İşletme, yatırım proje süresini 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirler. Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.

•       İşletmenin talep etmesi halinde, kurul kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 4 ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre dâhil olmak üzere yatırım projesi süresi toplam 36 ayı geçemez. •       Yatırım projesinin başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir

KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı mevzuatı revize edilerek yeniden uygulama girdi!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
%d blogcu bunu beğendi: