T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemi Alım Desteği son başvuru tarihi ilgili Tebliğde (2017/48) yapılan değişiklikle 31 Mart 2019’a uzatılmıştır; Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şifahen alınan bilgi uyarınca ilgili Tebliğin 14. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan “Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir” hükmüne istinaden 1 Nisan 2019, Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. Desteğin amacı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Üretim tarihi başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son 2 yıldan önce olan Bireysel Sulama Sisteminin alım giderleri desteklenmemektedir. Başvuru öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan İl Proje Yürütme Birimi (irtibat bilgisi en altta) ile görüşülmesinde yarar görülmektedir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemi Alım Desteği son başvuru tarihi ilgili Tebliğde (2017/48) yapılan değişiklikle 31 Mart 2019’a uzatılmıştır; Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şifahen alınan bilgi uyarınca ilgili Tebliğin 14. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan “Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir” hükmüne istinaden 1 Nisan 2019, Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. Desteğin amacı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Üretim tarihi başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son 2 yıldan önce olan Bireysel Sulama Sisteminin alım giderleri desteklenmemektedir.

Kimler başvurabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) güncel olarak kayıtlı;

•        Gerçek Kişiler

•        Kollektif, Limited, Anonim Şirketler (ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartıyla)

•        Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri (ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla)

Uygulama yeri

•        Başvurular, birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebilir. Birden fazla parsel için yapılacak başvurularda her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere Tebliğ ve Rehberde belirtilen gerekli proje kriterleri sağlanmalı ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgeleri bulunmalıdır. Her parsel için ayrı proje ve keşif hazırlanacak olup bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacaktır. Ancak sınırları bitişik parseller için su kaynağın yeterliliği ve diğer koşulları sağlamak şartı ile tek bir proje ve keşif hazırlanabilir.

•        Bir başvuru sahibi bir il için tek başvuru yapabilir.

  • Gerçek Kişiler ve Kollektif, Limited, Anonim Şirketler: Tarla İçi Damla Sulama Sistemi kurulması, Tarla İçi Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması, Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması ve Lineer Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması yatırımları için kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Lineer Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi, Center Pivot Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi, Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi ve Güneş Enerjili Sulama Sistemi alınması yatırımlarını ise kendilerine ait arazilerde veya en az 5 yıl süreyle kiralama yaptıkları arazilerde gerçekleştirebilirler. Kiralama süresi sonu, başvuru tarihinden itibaren anılan süreyi kapsamalıdır.

•        Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri: Kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl süreyle kiralama yaparak Tüzel Kişilik olarak başvurabilirler.

Destekleme

•        Proje başına hibeye esas malı alım tutarı üst limiti: 1 milyon TL

  • Teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
  • Mal alım bedelinin bu tutarı aşması halinde aşan kısım yatırımcı tarafından aynî katkı olarak sağlanır. Başvuru sahipleri, karşılamaları gereken ayni katkıyı, kamu tarafından sübvanse edilen krediler hariç olmak üzere diğer kredi türlerini kullanarak karşılayabilirler.
  • KDV bedeli yatırımcı tarafından ödenecektir. Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

•        Proje başına destek tutarı üst limiti: 500 bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı2019 yılı Sulama Sistemi desteği son başvuru tarihi 01.04.2019′

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
%d blogcu bunu beğendi: