bilimSon Başvuru Tarihi: 11.08.2017

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı’nın 3. Destek çağrısını yayımladı.

Programın, rekabet edebilirliği ve verimliliği yüksek, yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir Türk Sanayisinin yaratılması hedefine katkı sağlayacak nitelikteki kümelenme teşebbüslerini başlatacağı, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletmesi için gerekli işbirliği ortamını oluşturacağı öngörülüyor.

Kümelenme Birliği Nedir ?

 Kümelenme birlikteliği, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin, Kümelenme Destek Programı kapsamında yaptıkları işbirliklerini ifade eder.

Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini de içerebilecek birlikteliktir. Ayrıca, kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az yirmi firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir.

Kümelenme Birliklerinde Kimler Yer Alabilir ?

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekkülle

Program İle Neler Hedefleniyor ?

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,

 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Nasıl Başvurulacak ?

Kümelenme Destek Programı 3. Çağrısın başvuruların, Başvuru Rehberinin ekinde yer alan formlar kullanılarak T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kaynak: TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı İçin Başvurular Başladı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
%d blogcu bunu beğendi: