YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP) BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)”, Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında bugüne kadar 140’tan fazla ülke ve bölgede çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma 11 Eylül 2000 tarihinde Japonya ve Türkiye arasında imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programı kapsamındaki mali destekler, projelerin aşağıdaki kriterlere göre incelenip detaylı olarak değerlendirilmelerinden sonra sağlanmaktadır.

      Hibe desteği almaya hak kazanan projelerin faaliyetleri, Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenen süre boyunca devam ettirilmelidir. Projeler tamamlandıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde, belirli aralıklarla Japonya Büyükelçiliği tarafından proje faaliyetleri denetlenmektedir. Proje sahibi kuruluşlar, projenin değerlendirilme ve uygulama süreçleri ile tamamlandıktan sonraki denetleme süreçleri boyunca, Japonya Büyükelçiliği’nin talepleri doğrultusunda proje ve faaliyetlere ilişkin gerekli bilgileri vermek zorundadır.

Ayrıca başvuru sahibi kuruluşlar, projenin uygulanması ve tamamlanmasından sonraki süreçte hibe desteği ile tedarik edilen ekipmanların uygun şekilde kullanılması ve yönetilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda, proje kapsamında hibe desteği ile tedarik edilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, satılamaz, kullandırılamaz. Aynı şekilde söz konusu ekipmanlar bina vb. proje amacı dışında kullanılamaz.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler

     Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilebilir.

Kimler Başvurabilir

     Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

     İlkokullar başvuru sahibi olamazlar. Ancak proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler, ilkokullar adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilkokullar ise proje ortağı olarak projede yer alabilirler. Projenin gerçekleştirilmesi planlanan bölge ile başvuru yapan kurum aynı ilde olmalıdır.

Başvuru sahiplerinin, proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan kurum/kuruluşlar adına, proje tecrübesi ve kendilerine ait bütçesi olan kurumlar başvuruda bulunabilir.

Kimler Başvuramaz

    Devlet kurumları, genel müdürlükler, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

Hibe Miktarı

     Her bir proje için sağlanabilecek maksimum hibe tutarı 10 milyon Japon Yeni (yaklaşık olarak 80.000 USD) ‘dir. Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dâhil olmak üzere tüm vergiler hibe tutarından karşılanamamaktadır. Tüm vergi tutarları başvuru sahibi kuruluş veya proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçesi KDV ve diğer tüm vergiler hariç olacak şekilde en fazla 80.000 USD olarak hazırlanmalıdır. Hibe desteği, projenin tek bir parçasına yönelik ayrılarak kullanılamaz. (Örneğin, aynı proje içeriğinde bulunan gerekli ekipmanlar için hibe desteğine başvurulup, kullanılacak aracın(hasta nakil aracı, sağlık tarama aracı vs.) başvuran kurum tarafından satın alınması gibi durumlar kabul edilmemektedir.)

Proje Konuları

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

Eğitim; Mesleki eğitim merkezleri, mesleki beceri geliştirme programları, Eğitim standartlarına uygun güvenli bir ortam oluşturulması kapsamında; ilkokul inşaatları, ilkokul onarım projeleri.

Temel Sağlık; Genel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi, tıbbi donanım sağlanması.

Engelliler; Engelliler için özel okul, eğitim merkezi, ulaşım araçları sağlanması.

Kalkınmada Kadın; Kadınların mesleki becerilerinin gelişmesi ile gelir elde etmelerine destek olmak adına, mesleki eğitim merkezleri sağlanması. Kadınların yalnızca ürün üretmeleri ve ürettikleri ürünleri satmaları amacıyla başvurulan bina ya da ekipman sağlanması projeleri kabul edilmemektedir. Proje istihdama yönelik olmalı ve eğitim alan kadınların, eğitim sonrası nerelerde çalışabilecekleri somut veriler ile açıklanmalıdır.

Arama-Kurtarma Aracı ve Ekipmanları: Afet, kaza vb. acil durumlarda olaylara hızlı ve uygun bir biçimde müdahale edilebilmesi adına arama kurtarma araçları ve afet müdahale ekipmanları sağlanması.

Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2023

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir