Türkiye İhracatçılar Birliği TİM Odaklı İnoSuit Programı Başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programı; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla uygulamaya alınmış bir programdır. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ve üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversiteler ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalar eşleştirilmiş ve eşleştirilen firmalarda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

      TİM İnoSuit Programı’nın yapısı 2021 yılında firmaların ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesi kriterleri baz alınarak İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırılmıştır. Odaklı İnoSuit Programı ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25’ten %50’ye yükseltilerek ilk dönemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Programda Yer Alacak Firmalar Nasıl Belirlenecek?

      Programda yer alacak ve desteklenecek olan firmalar, başvuru formunu eksiksiz ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak belirlenecektir.

  Çalışma sonunda her bir firmada ulaşılması hedeflenen çıktıları ise Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi, Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması, Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması, Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması, Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması, Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması, Şirketin İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi, Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması, İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması,  İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması, İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi, Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu,  Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması, Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi, Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması, İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması, Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması, İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma, Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması, Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2022 tarihinde dördüncü döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı’nın firma ve mentor başvuruları 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecektir.

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir