TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, son başvuru tarihi: 31.08.2020

TÜBİTAK, Üniversitelerde, Araştırma Kurumlarında ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB’ler) geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak amacıyla “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1)” başlıklı bir çağrı ilan etmiştir. Çağrı kapsamında bir “Müşteri Kuruluş” ile en az bir “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun” ortak başvuruları kabul edilecektir. Çağrı kapsamında Müşteri Kuruluşun, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderleri desteklenecek olup destek ödemesi, Müşteri Kuruluşa yapılacaktır. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tarafından Müşteri Kuruluşa lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje başvuru tarihi itibarıyla asgari 10 yıl koruma süresine sahip olması gerekir.

Kimler başvurabilir?

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve bir veya daha fazla Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ortak olarak başvurabilir.
  • Müşteri Kuruluş: “Tanımlar” kısmında belirtilen tanıma uyan Sermaye Şirketleri
  • Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş: “Tanımlar” kısmında belirtilen tanıma uyan;
   • Yükseköğretim Kurumları
   • Araştırma Altyapıları
   • Kamu Kurumları
   • Kamu Araştırma Merkezi/Enstitüleri
   • Teknoloji Transfer Ofisleri
   • 4691 sayılı Kanun’a göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Sermaye Şirketleri
  • Başvuruda birden fazla Müşteri Kuruluş olamaz.
  • Birden fazla Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş proje ortağı olabilir.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’e göre ilişkili kişi olarak nitelendirilen kuruluşların ortak başvurusu kabul edilmez.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

·        Ön kayıt için son tarih: 17 Ağustos 2020

·        Başvuru dönemi: 15 Haziran – 31 Ağustos 2020

·        Eksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.

Bir Müşteri Kuruluşun bu çağrı kapsamında yararlanabileceği Destek Tutarı Üst Limiti2 milyon TL
Desteklenen Gider Kalemleri ve Destekleme OranıÇağrı kapsamında Müşteri Kuruluşların Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler ile transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları desteklenecektir. Genel Destek Oranı Üst Sınırı: Program bazında destek ödemesi, Müşteri Kuruluşa yapılacaktır. Büyük Ölçekli Kuruluşlar: %60 KOBİ’ler: %75

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir