TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı son başvuru 02.09.2020

TÜBİTAK, 2020 yılı 2. Dönem 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısını (1507-2020-2) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecek olup linki yer alan “Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki” projelere öncelik verilecektir. Proje önerilerinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin yer alıyor olması gerekmektedir.

Desteklenen Ar-Ge faaliyetleri: Destek sağlanacak projelerin aşağıda listelenen aşamalardan tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

  • Kavram geliştirme
  • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
  • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
  • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
  • Prototip üretimi,
  • Pilot tesisin kurulması
  • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
  • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

Proje uygulama süresi:

  • Azami 18 ay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir