TÜBİTAK 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı; Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

      Ar-Ge Projeleri; amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici özellikte yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek şekilde hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Programın Öncelikleri

       Belirli bir sanayi sektörüne ya da teknoloji alanına yönelik, katılımcıların izleyici olarak değil, aktif katılımlarını sağlayacak şekilde kurgulanmış ve bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka bütün katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklarına yönelik ikili görüşme programlarını içermelidir. Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır.

Kimler başvurabilir?

      Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

      TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Hangi tarihlerde başvuru yapılabilir?

     Başvurular yılın herhangi bir iş günü yapılabilmektedir.

Programda desteklenen gider kalemleri nelerdir?

     Basım ve kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),

    Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye giderleri,

    Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri desteklenmektedir.

         Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir