TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı son başvuru tarihi: 02.09.2020

Desteklenen Ar-Ge faaliyetleri: Destek sağlanacak projelerin aşağıda listelenen aşamalardan tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir. Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

  • Kavram geliştirme
  • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
  • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
  • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
  • Prototip üretimi,
  • Pilot tesisin kurulması
  • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
  • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

Proje uygulama süresi:

  • Azami 36 ay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir