Ticaret Bakanlığı Kooperatiflere yönelik Hibe Programı

T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bir çağrı ilan etmiştir. Destek Programının amacı, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasıdır. Başvurular, Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacak olup başvuru yapmak isteyenlerin Ticaret İl Müdürlükleri bünyesindeki Proje Yürütme Birimleri ile görüşerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir.
Program kapsamında desteklenen giderler (proje konuları):
• Mal Alımları:
o Demirbaş
o Makine-Ekipman
• Hizmet Alımları
• Nitelikli Personel İstihdamı
Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinde başlamış olup son başvuru tarihi belirlenmemiştir!
Duyuru: https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
Başvuru dokümanları için: https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des/koop-des-kilavuz-ekleri-ve-taahhutnameler
Kimler başvuru yapabilir?
• Kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatif ve Üst Kuruluşları, bu programa başvuru yapabilir.
o Kooperatifin yevmiye, kebir, envanter, genel kurul toplantı ve müzakere ile yönetim kurulu karar defterlerinin açılış tasdikleri yapılmış olmalıdır.
o Kooperatif herhangi bir sebeple dağılmış sayılmamalıdır.
o Başvuru sahibi Kooperatif, aynı proje konusunda başka kamusal desteklerden yararlanmamış olmalıdır.
o Program kapsamında hibe desteği alan Kooperatifler aynı proje konusunda 5 yıl içinde hibe desteğinden yararlanmış olmamalıdır.
Kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatif türleri genel haliyle aşağıda listelenmiştir:
• Tarım Satış
• Yaş Sebze Meyve Pazarlama
• Karşılıklı Sigorta
• Eğitim
• Gayrimenkul İşletme
• Sağlık Hizmetleri
• Kredi Kefalet
• Küçük Sanat
• Karayolu Yük Taşıma
• Karayolu Yolcu Taşıma
• Deniz Yük Taşıma
• Deniz Yolcu Taşıma
• Tüketim
• Site İşletme
• Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
• Tedarik
• Temin-Tevzi
• Turizm Geliştirme
• Yardımlaşma
• Üretim Pazarlama
• Hamal-Taşıma
• Pazarcılar İşletme
• Yayıncılık
• Basın Yayın İletişim

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

e-posta: info@kocaelihibe.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir