Teknogirişim Sermaye Desteği Artıyor

      Teknogirişim Sermayesi Desteği, örgün öğretimde yer almak şartı ile 1 yıl içerisinde mezun olabilecek, öğrencilere verilen, teşvik amaçlı sermaye desteğidir. Bu destekten yararlanabilmek için; lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmanız gerekmektedir. Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yenilikçi iş fikirleriniz, gerekli kuruluşlarca incelenecek, istihdam yaratma potansiyeli var ise desteklenecektir.

    2009 yılından itibaren uygulanan Teknogirişim Sermayesi Desteği’nde, ön başvurunuz kabul edildiği taktir de sizden iş planı istenmektedir. Eğer fikrinize güveniyorsanız ön başvuru yaptıktan sonra hemen iş planı şekline getirin ve sunuma hazırlanın. İş planınızı da başarılı bir şekilde sunan adaylardan şahıs şirketi kurmaları istenir. Girişimcinin kurmuş oldukları bu şirket ile sözleşme imzalanır. İmzalanan bu sözleşme ile birlikte azami olarak 100.000 Türk Lirası destek sermayesi sunulur.

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Nelerdir?

      Kanuni düzenleme gereği 100.000,00 TL olan teknogirişim sermaye desteğinin sektörler, iş kolları ve teknoloji alanları itibariyle Bakanlığın yetkisi ile 2020 yılında 500.000 Türk Lirasına kadar çıkarıldı. Bir defaya mahsustur.

Ar-Ge İndirimi; destekten yararlanan şirketlerin yapmış olduğu Ar-Ge çalışma harcamalarının tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki; Teknogirişim Sermaye Destekleri’nden faydalanan şirketlerde çalışan Ar-Ge personelinin; yaptığı çalışmalar neticesinde kazandıkları ücretler gelir vergisinden muaftır. Bu ücretler için; doktoralılar için %90, diğerleri için %80 olarak gelir vergisinden müstesnadır. Ayrıca bu destek için çalışan sınırlaması bulunmamaktadır.

Sigorta Prim Desteği; Teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan Ar-Ge çalışanının elde ettikleri gelir üzerinden hesaplanan primlerin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden verilecektir. Böylelikle işverenin ödeyeceği prim rakamı yarı yarıya düşmektedir.

Damga Vergisi Muaflığı; kanun çerçevesinde Ar-Ge alanında düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden muaftır.

   Girişimcilere Verilen Hibenin Gelir Olarak Ele Alınmaması; projesi kabul edilen girişimcilerin aldıkları bu fon, beş yıl süreyle sermayenin dışında tutulacaktır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden Yararlanabilecek Kişiler

Bölüm fark etmeksizin; lisans, yüksek lisans ve doktora programında yer alan öğrenciler. (1 yıl içerisinde mezun olabilecek konumda olmaları gereklidir.)

    Yönetmelikle; değerlendirme komisyonunda yer alacak sektör temsilcileri sektörlere göre genişletilmiş, görevlendirilecek akademisyenlerin seçimi komisyon yerine Bakanlık’a bırakılmıştır.

Girişimcilere Sağlanan Sermaye Desteğinde Yeni Düzenlemelerde var.     

Teknogirişim Firmalarına Yatırım Yapan Kişi/Kurumlara Vergi İndirimi de uygulanmaktadır. Kanuni düzenleme gereği teknogirişim sermayesi desteği ile kurulan firmalara sermaye sağlayan kişi/kurumlar için, yaptıkları sermaye yatırımlarını ilgili yıla ait vergi matrahından indirebilme imkânı getirilmiştir. Kurum kazancında indirim konusu yapılabilecek söz konusu sermaye yatırımının üst limitinin ne olduğu, indirime konu edilebilecek tutarın nasıl hesaplanması gerektiği, hangi dönemlerde ve hangi beyannamelerde bu destekten yararlanıldığının beyan edilmesi gerektiği gibi konular ikincil düzenlemeyle netleştirilmiştir.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir