Tek Pazar ve Ticaret Programı Fikri Mülkiyet Lisanslama Aracıları Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru 22 Şubat

Tek Pazar ve Ticaret Programı Fikri Mülkiyet Lisanslama Aracıları Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru 22 Şubat – Gazete Gebze – Son Dakika Gebze Haberleri

      Teklif çağrısının amacı, özellikle modern dijital araçları (örneğin yapay zekâ) kullananların, Fikri Mülkiyet lisansına yönelik aracı hizmetlerinin alınmasını teşvik etmektir.

        Bu hizmetler, Avrupa’da bulunan start-up şirketlerinin ve KOBİ’lerin sahip olduğu teknolojilerin veya iş paketlerinin lisanslanmasını kolaylaştırmaktır.

        Çağrı kapsamına teklif edilecek hizmetlerin hedefi, AB’deki start-up’ların ve KOBİ’lerin yeni dış pazarlara girmelerine, büyümelerine veya daha hızlı yenilik yapmalarına yardımcı olmalıdır.

ÖNCELİKLER

      Çağrı, öncelikle yenilikçi IP lisanslama aracılık hizmetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çağrının amaçları doğrultusunda fikri mülkiyet kavramı; telif hakkı, patent, ticari marka, tasarım hakkı, bitki çeşit hakkı, coğrafi işaret ve yarı iletken topografyalar ile ticari sırlar ve teknik uzmanlık gibi tüm gayrimaddi varlıkları ifade etmektedir.

     Yapılan fizibilite çalışmaları “talep” eksikliğini ana bulgu olarak saptamış olup çağrıda önerilen hizmetlerin yenilikçi çözümler için “talebi” belirlemeyi ve bunu teşvik etmek için stratejiler geliştirmeyi sağlaması öncelikli olarak beklenmektedir.

     Horizon 2020, COSME (Enterprise Europe Network ve kümeler) ve dijital merkezler kapsamında geliştirilen mevcut çözümlerin haritasını çıkarmayı ve bu hizmetlerin mevcut teklifi nasıl tamamladığını açıklamayı, yenilikçi çözümler için “talebi” belirlemek adına stratejiler geliştirmeyi (Hem kâr amacıyla faaliyet gösteren kuruluşların talebini hem de kâr amacı gütmeyen kuruluşların, toplulukların vb. taleplerini de içerebilir), Orta ve büyük ölçekli şirketlerle inovasyon ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu şirketlerle eşleştirme hizmetlerini belirlemek için karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşmeleri, Yapay zekayı, belirlenen ihtiyaçlara uygun projeler arama amacıyla inovasyon ortamını (patent veritabanları dahil) oturtmak için kullanmayı, Yenilikçi çözümler talep edebilecek orta ve büyük ölçekli şirketlerden oluşan bir havuz oluşturmayı, Start-up’ları ve KOBİ’leri iş durumlarını düzgün bir şekilde hazırlamaları için desteklerken lisanslama sürecinde onlara yardımcı olmayı , Horizon Sonuç Platformu, kümeler, AİA ve dijital merkezler gibi AB tarafından finanse edilen projeleri içeren işletmeleri “eşleştirmek” için BT ve AI araçları geliştirmeyi, lgili taraflara ilgili tamamlayıcı hizmetleri sağlanmasını, Start-up veya KOBİ ile olası ortak arasında standart ifşa etmemeye dayalı “güvenli” bir ortamda bilgi alışverişi için araçlar geliştirip kullanmayı, Piyasa engelleri ve zorlukları hakkında geri bildirim derleyip iyi uygulamaların belirlenmesini kapsamaktadır.

FİNANSE EDİLEBİLECEK FAALİYETLER

    Aracı hizmetler uluslar ötesi olmalı ve en az üç Avrupa Birliği üye devletini veya Tek Pazar Programı ile ilişkili ülkeyi kapsamalıdır. Uygun ülkelerde kurulmuş start-up’ları ve KOBİ’leri üçüncü ülkelerde kurulmuş şirketlerle eşleştirme hizmetleri de ayrıca mümkündür.

BAŞVURU TARİHLERİ:  22 Şubat 2022     

BAŞVURU KOŞULLARI:

     Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması, Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması, AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dâhil), AB dışı ülkeler.

        Tek Pazar Programının kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Bütçe: 800.000 Avro    

    Başvurusu için  info@kocaelihibe.com mail atarak  danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

           Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir