Tek Pazar Programı Avrupa İşletmeler Ağı Çağrısı

       Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir.

    Avrupa şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik duruma karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki on yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir.

      İlgili çağrı Tek Pazar Programının (SMP COSME) parçası olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği altında yer almaktadır.

     Çağrının kapsamında 1 Ocak 2022’den 30 Haziran 2025 tarihine kadar Avrupa İşletmeler Ağı’nı kurmak ve yükseltilmiş işleyişini sağlanması beklenmektedir.  Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırarak girişimciliği teşvik etmeli ve Tek Pazar Programının hedeflerine katkıda bulunmalıdır.

Öncelikli Konular

      KOBİ’lerin fırsatlardan yararlanması, Tek Pazar içinde karşılaşabilecek engelleri aşmaları ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşma ve ihracat yapmalarının desteklenmesi; KOBİ’lerin üçüncü ülkelerle yürürlükte olan AB Serbest Ticaret Anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek verilmesi;  KOBİ’lerin sürdürülebilir iş uygulamaları, dijitalleşme ve daha dayanıklı hale gelmelerinin desteklenmesi; Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığıyla KOBİ’ler arası sinerjilerden yararlanılması kümeler arası ağlarla bağlantı oluşturulması; KOBİ’lerin öğrenme ve gelişme, beceri ve kapasite geliştirmelerine katkıda bulunulması.

Beklenen Sonuçlar

      Sınır ötesi ticari işbirliği, teknoloji, bilgi transferi ve yenilikçi ortaklıklar için Avrupa ve ötesinde KOBİ iletişiminin arttırılması;  İş süreçlerini iyileştirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek için dijitalleşen KOBİ’ler; Tek Pazar içinde ve AB dışında ihracat yapan, AB Programlarına katılan KOBİ’lerin oranının yükselmesi; Başarı öykülerini teşvik ederek Avrupa İşletmeler Ağının görünürlüğün artırılması; AB kurumlarında KOBİ’lerin görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri hakkında bilgi edinilmesi

Kimler Başvurabilir?

Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması,

Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,

AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)

AB dışı ülkeler:

    Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler (ilişkili ülkeler) veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Başvuru Tarihi

       Programa son başvuru tarihi; 11 Ağustos 2021, 23:00 (Ankara yerel saati).

Destek Tutarı

      Program kapsamında bu çağrı için 164.500.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.   Başvuru dili İngilizce’dir.

           Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir