Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 17.  Ar-Ge Destek Programı Proje Çağrısını ilana çıktı. Son başvuru tarihi 08 Ekim 2021.

      Öncelikli Konuları is;  Kapalı dikey tarım yöntemiyle üretim tekniklerinin geliştirilmesi, Meyve, bağ ve sebzede sanayiye yönelik çeşit geliştirilmesi, Bahçe Bitkilerinde (meyve, bağ, sebze ve süs bitkileri) abiyotikstres koşullarına dayanıklı çeşit geliştirme , Yaş  meyve  ve  sebzede  bahçeden  markete  kadar  olan  süreçte  ürün  kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, Minör meyvelerde yeni çeşit geliştirilmesi, Ülkemizde üretilen ve tüketilen (egzotik mantarlar, Kuzu Göbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi Mantarı gibi) mantar türlerinde yerli mantar miseli üretiminin geliştirilmesi,  Tıbbi  aromatik  bitkilerden  bitki  sağlığında  kullanılmak  üzere preparatgeliştirilmesi  ve üretilmesi, Bitki bakteri hastalıklarının mücadelesinde fajların kullanımına yönelik ürün geliştirilmesi, Kültür  bitkilerinde  bitki  zararlılarına  karşı  yeni  bitki  koruma  ürünlerinin  araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi , Sığır  karkaslarının  sınıflandırılmasının  hızlı  değerlendirilmesi  amacıyla  görüntüleme  ve merkezi izleme sistemlerinin geliştirilmesi, Açık denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun kafes sistemlerinin geliştirilmesi,  Balıklarda vibriosis hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla aşı geliştirilmesi (En az bin doz pilot üretim), Hayvan hastalıklarına karşı aşağıda belirtilen aşıların biri veya birkaçının GMP şartlarında üretim amacıyla geliştirilmesi ve en az bin doz pilot üretimi: Yabani hayvanların ağız yolu ile aşılanmasına yönelik kuduz aşısı,  Akabane hastalığına karşı inaktif aşı, Atlarda influenza, herpes ve tetanoza karşı aşı,  Atlarda Batı Nil virüsü hastalığına karşı inaktif aşı, Köpekler için kist hidatik aşısı,  Evcil hayvanlar için inaktif kuduz aşısı, Hayvan sağlığında kullanım amacıyla bitkisel kökenli aktif maddelerin GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) ve GCP (İyi Klinik Uygulamaları) şartlarında geliştirilerek veteriner tıbbi ürün olarak GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarında üretimi, Hayvan sağlığı ile ilgili alanlarda fajların kullanımı, Tıbbi ve aromatik bitkilerden yem katkı maddelerinin geliştirilmesi, Hayvan  yemlerinde  kullanılacak  alternatif  protein  kaynaklarının    (tek  hücre  proteinleri, böcekler vb.) üretimi, Perakende tüketim noktalarındaki (lokanta,otel vb.) atıklardan pet maması üretimi, Yerli  imkânlarla  hayvan  beslemede  kullanılmak  üzere  enzim,  korunmuş  aminoasit  ve antimikrobiyal peptit içerikli katkı maddelerinin geliştirilmesi, Apiterapi amacıyla arı ve arıcılık ürünlerinin çeşitlendirilmesi, içerik  analizleri  ve  üretim  şartlarının belirlenmesi,  Ambalajlı  gıdanın  raf  ömrü  boyunca  izlenmesini  ve  güvenilirliğini  sağlayan,  akıllı etiket/ambalaj geliştirilmesi, Kars  gravyer  peynirinin  geleneksel  üretim  yönteminin  endüstriyel  üretime  uygun  olarak  standardize edilmesi ve teknolojik özellikleri ile kalite parametrelerinin belirlenmesi,  Gıdalarda Salmonellaspp. ve E.coliO157:H7’ye karşı biyokontrol amaçlı faj preparatlarının geliştirilmesi,  Geleneksel     et     ürünlerimizden     starter/probiyotik     kültür     olarakkullanılabilecek mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve pilot üretimi, Yerli kaynaklardan ticari bitkisel protein izolatı (protein içeriği > %90 olan) üretilmesi, model gıdalarda kullanımı ve endüstriye kazandırılması,  Yerli  imkânlarla  ticari  boyutta fonksiyonel oligosakkarit üretimi, model gıdalarda kullanımı ve endüstriye kazandırılması,  Ayçiçeği,  pamuk,  mısır,  yeşil  mercimek  ve  kuru  fasulye  bitkilerinde  ileri  teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Boyar bitkilerden doğal lif, doğal boya ve doğal tekstil hammaddesi üretim imkanlarının araştırılması, Hayvancılıkta ahır içi mekanizasyon ürünlerinin ve teknolojilerin geliştirilmesi,  İnsansız  hava  araçlarının  tarım  ve  ormancılıkta  kullanımına  yönelik  yeni  ürün  ve teknolojilerin geliştirilmesi, Değişken oranlı ilaçlama, gübreleme ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi, Zeytin karasuyu ve pirinasının tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi, Otomatik toprak örneği alma makinası geliştirilmesi, Yerli kendi yürür ilaçlama makinası prototipi geliştirilmesi (24 – 36 m),  Yerfıstığı, susam, kenevir, kuru fasulye, mercimek, soğan vb. hasat-harman makinalarının geliştirilmesi, Tarımsal  sistemlerde  ilaçlama,  sulama,  hasat,  çapalama,  ayıklama,  ekim  ve  benzeri süreçlerde  kullanılmak  üzere  yarı  otonom  veya  otonom  robotların/robotik  sistemlerin geliştirilmesi, Tarım  işletmelerinde  alternatif  kaynaklardan  elektrik  enerjisi  üretimi  için  tekli  ve  hibrit sistemlerin geliştirilmesi, Sulama  suyu  kullanım  etkinliğini  arttırmaya  yönelik  sistemlerin  (sulama  sistemleri bileşenleri, sulama programlama sensör ve yazılımları, dijital sistemler vb.) geliştirilmesi

Tarım Ekonomisi Alanındaki Konularında ise Akıllı  tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi, Ar-Ge Destek Programının etki analizi

Kimler başvuru yapabilir

      Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, Sivil toplum ve meslek kuruluşları, Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)

Hibe Destek Oranları

        Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri 300 bin TL % 100, Sivil toplum ve meslek kuruluşları 300 bin TL      % 70, Özel sektör kuruluşları (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)     3 milyon TL % 70 hibe vermekte.

Başvuru Usulü

     Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 17.  Çağrı  kapsamında  Proje başvurusunda bulunmak için öncelikle https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/82/Ar-Ge-Destek-Programi internet sayfasından bilgi alabilirsiniz.

      Desteği başvurusu için  info@kocaelihibe.com mail atarak  danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir