KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, son başvuru 17 Mayıs

https://www.gazetegebze.com.tr/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi-son-basvuru-17-mayis-makale,1822.html  Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Devamını Oku

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020

https://www.gazetegebze.com.tr/kobigel-kobi-programlari-makale,1348.html Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL –

Devamını Oku