Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru 20 Aralık 2021

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru 20 Aralık 2021 – Gazete Gebze – Son Dakika Gebze Haberleri

       Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) , T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde uygulanan bir destek programıdır. Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

        Öncelikle sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçelerde olmak üzere; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Başvuru Koşulları; Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölge İşleticileri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi, İş geliştirme bölgesi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kar amacı güden tüzel kişilerin hazırladığı;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak konusunda; Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, Genç istihdamını artırmaya,

İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik konusunda; Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme konusunda; Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk konusunda; Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Nasıl Başvurulur

      Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte  bağlı olunan kalkınma ajansına e-posta adresine gönderilecektir.

    Başvurusu için  info@kocaelihibe.com mail atarak  danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

   Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir