Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Derneklere Proje Desteği 2023

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında başlayan derneklerin projelerine yardım programı başarılı bir şekilde yürütülerek sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite arttırma çalışmalarına destek verilecek.

 Proje Konuları

Proje konularının kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması. Proje Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması şartları taşıması gerekmektedir.

2023 yılı için desteklenecek proje konuları; Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, Kamu-STK iş birliği ve STK’ların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanması,  İnsan hakları ve demokrasi, Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, Göç ve uyum, Gönüllülük, Sosyal girişimcilik, Afet bilinci, Trafik bilinci, Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi, Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi, İstihdamın arttırılması,  Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, Eğitim, kültür, sağlık ve spor, Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, Hayvan hakları, Çevre ve doğal yaşamın korunması.

Kimler Başvurabilir

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar aranan şartları sağladıkları takdirde başvuruda bulunabilmektedir

Hibe miktarları

Proje yardımları bütçede bu konu ile ilgili konulan ödenek ile sınırlı. Bakanlık, bütçesinde öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutacaktır.

Başvuruların Başlangıç Tarihi: Şubat 2023

Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir