Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Başvuru Tarihi 19 Eylül

Eğitimde Yeniliçi Yaklaşımlar Fonu, eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla kurulmuş bir fonfur. Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar desteklenmekte olup STK’lar fona projeleri ya da saha faaliyetlerini destekleyici araştırma çalışmaları için başvurabilmektedir.

     Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak yukarıdaki nedenleri göz önüne alarak Türkiye’de eğitim kalitesinin geliştirilmesi desteklemek amacıyla 2021 yılından bu yana Latro Kimya A.Ş iş birliği ve mali desteğiyle Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nu hayata geçirdi. Fon’un 2021 döneminde Başka Bir Okul Mümkün Derneği’ne ve Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği’ne t hibe desteği sağladı.

Öncelikli Konular

Fona yapılan başvurularda eğitim alanında yoksulluk temelli eşitsizlikleri sorun olarak tanımlayan proje önerilerinin aşağıdaki konulardan en az birine odaklanması beklenecek. Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte yoksulluk koşullarında yaşayan çocukların eğitime erişimlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler üretilmesi,

Yoksulluk ve eğitimsizlik kısır döngüsünün kırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, Eğitimin yoksullukla mücadelede etkili olması için geliştirilebilecek eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi, Pandemi ile derinleşen ekonomik krizin eğitimdeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik modeller geliştirilmesi, Öğrenme yoksulluğunun azaltılmasına yönelik destekler sağlanması, Yoksulluk koşullarındaki çocukların eğitim sisteminden kopmaması için destekler sağlanması, Pandemi sonrası ortaya çıkan ve öğrenme yoksulluğunu derinleştiren sosyal – duygusal öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesi,

Konu özelinde araştırma ve veri geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Kimler Başvurabilir

      Uygun Başvuru Sahipleri; En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan, Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen, 2021 gelirleri 30.000 TL ile 3.000.000 TL arasında olan, Geçmişinde fonun kapsamına girecek biçimde odağında eğitim temalı çalışmalar yapmış kuruluşlar.

Proje süresi; Başvuruların en fazla 12 ay süreyle hazırlanmış şekilde yapılması beklenmektedir

Proje bütçesi

2022 yılında faydalanıcı bir kuruluşa en fazla 130.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Fon kapsamında en fazla toplam 390.000 TL hibe dağıtılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2022 Saat 18.00

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir