Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Katılım Projesinin ikinci bileşeni olan Sivil Katılım Hibe Programı; sivil toplum kuruluşlarına (STK), yerel yönetimlere ve diğer yerel aktörlere hibe desteği yoluyla kapasite geliştirme programı olarak uygulanacaktır.

         Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında sağlanan destek, STK’lar ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek ve böylece sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine öncelikle yerel seviyede katılımını artırmak amacıyla, seçilen sivil toplum kuruluşlarına açık, şeffaf ve rekabetçi temele dayalı olarak mali kaynakların tahsis edilmesini içerecektir.

       Sivil Katılım Hibe Programının genel amacı, istek, güven ve karşılıklı kabule dayalı STK-kamu ortaklığı için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratmaktır. Sivil Katılım Hibe Programının özel amacı ise, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşların diyalog ve iş birliğini güçlendirmektir.

        Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır.

Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında bu öncelik alanlarından yalnızca birini içeren projeler kabul edilecektir.

Öncelik 1: İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum eylemleri yoluyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan nüfusların ve ekonomik sektörlerin kapasitesini ve dayanıklılığını geliştirmek ve düşük karbonlu ve iklime dirençli kalkınmayı desteklemek

Öncelik 2: STK’ların ve yerel yönetimlerin doğal ve beşeri afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek

Öncelik 3: Sosyo-ekonomik kalkınmayı ve sivil katılım mekanizmalarını desteklemek üzere, kadınların, gençlerin, çocukların, depremzedelerin ve dezavantajlı grupların(1)(engelliler, yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında olan kişiler, hükümlü ve tutuklular, eski hükümlü ve tutuklular, yerinden olmuş kişiler, Roman vatandaşlar, çocuk işçiler ve ebeveynleri, yoksulluk riski altında olan ve korunmaya muhtaç çocuklar vb.) güçlendirilerek karar alma mekanizmalarına ve uygulamaya katılımını sağlamak ve gönüllülüğü arttırmak

Öncelik 4: STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni teknolojilerin ve bilginin kullanımını teşvik etmek, mevcut sivil toplum kuruluşu merkezlerinin kapasitelerini güçlendirmek, yeni merkezlerin kurulmasını sağlamak

Başvuru Tarihi 30 Ekim – 15 Aralık 2023

Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

 Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir