ŞİRKETİN DİJİTALLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR? 2

ŞİRKETİN DİJİTALLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR? 2 (gazetegebze.com.tr)

ŞİRKETİN DİJİTALLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR? yazı dizinisin üçüncüsü ile karşınızdayım. Bu hafta köşemde Sanal Dünya İçinde Gerçeklik (Simülasyon )Teknolojileri konusuna değineceğim.

Peki, Sanal Dünya İçinde Gerçeklik (Simülasyon )Nedir?

        Simülasyon kelimesi Latince kökenlidir ve “taklit, benzer” anlamına gelmektedir. Teorik ya da fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellenmesi, ardından bu modele göre sistemin davranışlarını anlayabilme ve izlenecek stratejilerin sonuçlarını öngörebilmek için kullanılan tekniktir, benzetimdir.

       Gerçek dünyadaki varlıkların, olayların ve olguların detay seviyesinde modellenmesi ve bilgisayar ortamında gerçeğe en yakın benzetiminin yapılmasıdır. Oluşturulan simülasyonun gerçeğe yakınlığı, başka araçlarla birlikte çalışabilirliği, hızı, tekrar edilebilirliği kritik önem taşıyan konulardır.

       Simülasyonun koştuğu sanal ortamdaki araziye ve varlıklara sentetik ortam denilmektedir. Simülasyon sistemlerinde karar alma yeteneği olan nesneler ise etmen olarak adlandırılır. Etmenler belirli koşullar çerçevesinde karar alır, bu kararların sonucunda eylemde bulunurlar. Bu eylemelerin sonuçları sentetik ortamı, diğer etmenleri ve varlıkları etkiler.

Simülasyonun Kullanım Amaçları

      Özel amaçlı simülasyon dilleri, düşük operasyon maliyetleri için yüksek hesaplama kabiliyetleri ve simülasyon metodolojisindeki gelişmeler, simülasyonu yöneylem araştırmasında ve sistem analizinde en çok kullanılan ve kabul edilen bir metot yapmıştır.

       İyi bir simülasyon modeli, kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilmeli, amaçları ve hedefleri belirli olmalıdır. Sistemde meydana gelebilecek değişiklikler göz ardı edilmeden modelinde değişimlere açık olması gerekmektedir. Model basitten karmaşığa doğru ilerlemelidir . Simülasyon modellerini genellikle 8 adımda kurabilir ve analiz edebiliriz. Sistemin tanımının yapılması, Modelin formülasyonu, Verilerin toplanıp düzenlenmesi, Bilgisayar programının formüle edilmesi Modelin geçerliliğin kontrol edilmesi, Stratejik planlama, Deneme ve duyarlılık analizleri, Uygulama ve belgelemedir. 

Faydaları Nelerdir?

         Savunma ve Havacılık Sektöründe; Askerlerin olası savaş durumlarına hazırlanması ve talimler yapması için bir noktaya kadar gerçek dünyaya benzetilen bir ortam yaratmada simülasyondan faydalanılır. Pilotların uçuş talimleri yapmaları için de son derece faydalıdır. Hemen hemen her alanında modelleme ve simülasyon altyapıları ile kullanıcıların farklı analiz yapma kabiliyetlerini artırırken pozitif eğitim transferi de sağlanmaktadır. Bilgisayarlı bir hayatın yaratıldığı, bilgisayarların birleşimi ile etkileşimli bir ara yüzün sağlandığı, bir bilgisayar teknolojileri seti olarak tanımlanan sanal ortam; kullanıcıya üç boyutta gerçek duyguların hissedilmesine imkân tanır. Böylelikle, gerçek zamanda üç boyutlu olarak sağlanan sanal ortamda etkileşimde olan kullanıcının gerçek zamanlı hareket ve tepkileri ölçülebilmektedir.

         Simülasyon sistemleri havacılık sektöründe kullanıcıların eğitiminde kullanılan sanal ortamlardır. Burada bahsi geçen kullanıcılar insanlı ve insansız hava araçları pilotları, hava trafik kontrolörleri, uçak bakım teknisyenleri ve diğer paydaşları kapsamaktadır. Simülasyon sistemleri ile gerçek uçuş operasyonunda pilot adayına verilmesi zor olan koşullar ( motor arızası, motor yangını, uçuş kontrol sistemlerinde arıza, farklı meteorolojik şartların yaratılması, olağanüstü hal ve durumlar vb.) sağlanarak eğitimin gerçeğe yakın şekilde verilmesine imkân tanınmaktadır.  Seçim Ve Test Öncesi Yeni Tasarımları Değerlendirmek, Operasyonel  Ve Gelişimsel Testlerini Desteklemek, Alan Aksaklıklarını Ve / Veya Kaza Durumlarını Değerlendirmek, Konfigürasyon Yönetimi Değişikliklerini, Ürün İyileştirme Programlarını Ve Alternatif Yükleri Araştırmak

        Eğitim Sektöründe, Teknolojinin giderek gelişmesi, öğrenim ve öğretim hayatında insanlara kolaylık getirmekle birlikte alternatif eğitim seçenekleri de sunmaktadır. Sanal ortam (virtual environment) ya da sanal gerçeklik (virtual reality) bu seçeneklerden bir tanesidir ve kullanımı sektörün her alanında büyük kazanımlar sağlamaktadır. Simülasyon teknolojisi sayesinde zaman ve kaynak kısıtlaması olmaksızın öğrencilerin deney yaparak ve görerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Zengin deneyimleme imkânı sunan simülasyon sayesinde öğrenciler buzulların hareketini, elektriğin akışını izleme veya bir oyunun içine girerek öğrenme gibi birçok olayı kolay kavrayabilmektedir.

    Özellikle tıp öğrencileri için oldukça faydalı olan simülasyon tekniği sayesinde tıpkı gerçekte olduğu gibi ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca riski ameliyatlar için işlemlerin nasıl ilerleyeceği konusunda doktorların ön hazırlık yapmaları için de faydalıdır.  

     İş Hayatında; Müşteri talepleri, pazarlama stratejileri, yatırım fırsatları ve gelir-gider durumlarını saptamada simülasyon teknolojisi imkanlarından yararlanılmaktadır

     Sanal Dünyadaki Tesis Planlaması; Ürünler ve prosesler; araştırma ve geliştirmeden planlama ve üretime kadar sanal dünyada artarak şekil almaya devam ediyor. Zamanımızın temel ekonomik konularından biri olan bu dönüşüm, simülasyon teknolojilerinin büyüyen gücü ile doğru orantılı ilerlemektedir.

    Çok fazla sayıda insanın hareket etmesiyle meydana gelebilecek tehlikelerden kaçınmak simülasyon teknolojisinin çok önemli bir başka uygulamasıdır. Tarih boyunca insanların panik halinde hareket etmesi sonucu felaketler meydana gelmiştir. Futbol sahalarında ufak çaplı olaylar veya otellerde, havaalanlarında, gece kulüplerinde meydana gelebilecek bir yangın bu paniğe sebep olacak unsurlar arasında yer almaktadır. Bu tip durumları önlemek adına meydana gelebilecek bir sorunun nerede ve ne zaman olacağı öngörülebilmektedir. Ayrıca optimize edilmiş bina tasarımları, veri sistemleri ve kalabalık yönetme teknikleriyle ortaya çıkabilecek krizler engellenebilmekte veya yönetilebilmektedir.
 

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir