Proje Yöneticisi

İş veya Meslek Adı: Proje Yöneticisi

Mesleğin Tanımı: Proje ekibinin yöneticisi olarak, idari ve mali süreçlerin karar ve uygulama aşamalarını kontrol altında tutan, genel olarak proje koordinasyonundan ve paydaşlarla iletişimin sağlanmasından, toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesinden, inceleme ve faaliyet planı takibinin yapılmasından sorumlu olan nitelikli kişidir.

Gereken Eğitim Düzeyi: Lisans

Meslek Ana Grubu: Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :  İş Hizmetleri ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu: Politika ve Planlama Müdürleri

Mesleğin Niteliği: Proje Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Genel proje koordinasyonunu sağlar,

b)Proje yönetim birimleri arasında iletişimi sağlar,

c)Toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlar,

d)Proje faaliyet planı takibini yapmak,

e)Proje sürecinde, belirli dönemlerde proje durum değerlendirme toplantıları düzenlemek,

f)Proje sürecinde, belirli dönemlerde proje durum değerlendirme raporu hazırlar,

g)Durum raporlarını, proje yönetim birimine sunmak.

h)Projede, toplam kalite birimi, araştırma birimi, tanıtım ve yaygınlaştırma birimlerinin çalışmalarını belirlemek, bu birimlerden gelecek olan raporları denetlemek ve değerlendirmek,

i)Proje ile ilgili mal ve hizmet alımı için gerekli araştırmaların yapılmasını, fiyat tekliflerinin alınmasını, değerlendirilmesini sağlar

j)Proje uygulanacak merkezlerinde, teknik ve donanım açısından ön araştırmalar yapılmasını sağlar,

k)Hedef grup araştırması yapmak ve bu araştırmanın yöntemlerini belirlemek, araştırma sonuç raporu hazırlar,

l)Proje durum raporlarını ve sorun/eylem/karar listelerini hazırlar ve günceller,

m)Teknik personelden sorumlu olmak,

n)Eğitim faaliyetlerinin takibini yapmak,

o)Proje sürecinde oluşacak sorunları tespit etmek ve sorunların giderilmesinde alınacak önlemleri belirleyerek maksimum düzeyde verim alınmasını sağlamak için çözümler üretmek.

p)Proje dahilinde ihtiyaç analizleri, memnuniyet anketleri vb. ölçme araçları uygulanmasını sağlar ve bu çalışmalar için çalışma grupları oluşturmak,

q)Projenin sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek,

r)Proje süresince projenin gelişimini takip etmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda alt çalışma grupları oluşturularak verimin en üst düzeyde elde edilmesini sağlayacak önlemler alıp çözümler üretmek,

s)Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamaları vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir