KENDİ HAYATINDA DEVRİMCİ OL

Her 15 saniyede bir kadın dövülmekte ve her yıl 7 yüz bin kadın tecavüze uğramaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’de dünya kadınlarının ne durumda olduğunu yansıtan son derece kısa ama olağanüstü çarpıcı bir özet bu.
Bugün mesela otuz bin çocuk açlıktan ölecek, yarın bir otuz bin daha. Bu ilginç gelmiyor insana ama futbol ilginç! Bugün dünyada elli milyon yetişkin insan, çocuklarla seks yapmaya yeltenecek. Bu ilginç değil. Kirli hava, kirli su ve berbat edilmiş çevre de ilginç değil. Ancak saç bakımı ilginç, ayakkabı ilginç, 9 bin tl’lık saat ilginç…
Bunlar bana acı veriyor. İnsanları değiştirmek zor ama sürekli bu acıyı hissetmek ve onu çekmek daha zor… İşte bu yüzden bu acı uyarıcı olmalı. Sadece harekete geçmek için uyarıcı. Devrim yapan insanlara bakın mesela onları diğerlerinden ayıran fark adaletsizlik ve şiddet karşısında bir şeyler yapabileceklerine inanıp, tutkuyla harekete geçmeleri.
Dünyada şefkat öğreten tek bir okul yok. Oysa okullarda günde 1 saatlik ders olmalı mesela… Kaplumbağaların sindirim sistemi yerine şefkat öğretilmeli. İşte o zaman erkekler kendilerinden zayıflara şiddet uygulamazlar. Erkekler eşlerini dövmezler, öldürmezler…
Canlılara annelerimizin bize davrandığı gibi davranmalıyız çözüm bu. Sadece anneler çocuklarını tutkulu bir şekilde sever ve korurlar. Eğer oğlumuz kedinin kuyruğunu çekiyor ve onun canını acıtıyorsa ona şunu söylemeliyiz. Onun annesi var o çok ağlar.
Japonya da öğrenci öğretmenine tokat attı ve bir çocuk babasını dövdü diye halk sokağa döküldü. Tüm eğitim sistemi değiştirildi.

Proje Yöneticisi

İş veya Meslek Adı: Proje Yöneticisi

Mesleğin Tanımı: Proje ekibinin yöneticisi olarak, idari ve mali süreçlerin karar ve uygulama aşamalarını kontrol altında tutan, genel olarak proje koordinasyonundan ve paydaşlarla iletişimin sağlanmasından, toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesinden, inceleme ve faaliyet planı takibinin yapılmasından sorumlu olan nitelikli kişidir.

Gereken Eğitim Düzeyi: Lisans

Meslek Ana Grubu: Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :  İş Hizmetleri ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu: Politika ve Planlama Müdürleri

Mesleğin Niteliği: Proje Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Genel proje koordinasyonunu sağlar,

b)Proje yönetim birimleri arasında iletişimi sağlar,

c)Toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlar,

d)Proje faaliyet planı takibini yapmak,

e)Proje sürecinde, belirli dönemlerde proje durum değerlendirme toplantıları düzenlemek,

f)Proje sürecinde, belirli dönemlerde proje durum değerlendirme raporu hazırlar,

g)Durum raporlarını, proje yönetim birimine sunmak.

h)Projede, toplam kalite birimi, araştırma birimi, tanıtım ve yaygınlaştırma birimlerinin çalışmalarını belirlemek, bu birimlerden gelecek olan raporları denetlemek ve değerlendirmek,

i)Proje ile ilgili mal ve hizmet alımı için gerekli araştırmaların yapılmasını, fiyat tekliflerinin alınmasını, değerlendirilmesini sağlar

j)Proje uygulanacak merkezlerinde, teknik ve donanım açısından ön araştırmalar yapılmasını sağlar,

k)Hedef grup araştırması yapmak ve bu araştırmanın yöntemlerini belirlemek, araştırma sonuç raporu hazırlar,

l)Proje durum raporlarını ve sorun/eylem/karar listelerini hazırlar ve günceller,

m)Teknik personelden sorumlu olmak,

n)Eğitim faaliyetlerinin takibini yapmak,

o)Proje sürecinde oluşacak sorunları tespit etmek ve sorunların giderilmesinde alınacak önlemleri belirleyerek maksimum düzeyde verim alınmasını sağlamak için çözümler üretmek.

p)Proje dahilinde ihtiyaç analizleri, memnuniyet anketleri vb. ölçme araçları uygulanmasını sağlar ve bu çalışmalar için çalışma grupları oluşturmak,

q)Projenin sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek,

r)Proje süresince projenin gelişimini takip etmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda alt çalışma grupları oluşturularak verimin en üst düzeyde elde edilmesini sağlayacak önlemler alıp çözümler üretmek,

s)Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamaları vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Proje Danışmanı nedir?

Proje hedeflerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için proje boyunca proje yönetim ve uygulama ekibine destek veren, proje yönetim ve uygulama tecrübesine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 1213.20

Meslek Adı :Proje Danışmanı

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Proje Danışmanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Proje Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a}Proje danışmanı proje içerisindeki iş paketlerinin her birinin kendine özgü işlemlerinin uygulama süreçlerinde, aksamalara izin vermeden arzulanan hedeflere ulaşmada rehberlik yapmak,

b}Ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden tahmin ederek, projede geri dönüşleri ve dolayısı ile zaman kaybını önlemek,

c}Proje uygulama ve yönetiminde olayın seyrine hakim olduğu için, proje ekibini en iyi şekilde yönlendirmek,

d}Projedeki iş ve işlemlerin uygulanması ile ilgili, personel çalıştırılması, diğer kurumlarla ilişkiler, eğitim mevzuatları, sigorta işlemleri, mal ve hizmet alımlarında yasal prosedürler, tanıtım ve görünürlük kuralları, projenin sürdürülebilirliği vb. teknik ve mali konularda proje ekibini desteklemek,

e}Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

STK için proje Danışmanlığı

Sivil Toplum Örgütleri için ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, hibe fonları projelendirme ve süreç yönetimi, kaynak geliştirme danışmanlığı yapmaktayız. Sivil toplum örgütleri için çok önemli bir kaynak olan hibelerin neredeyse tamamı “proje” biçiminde başvurular kabul ediyor. Hibe sistemlerine fon sağlayan onlarca hibe programı da giderek daha karmaşık hale geliyor. Proje hibe olanaklarına erişim konusunda adaletin asgari koşullarının yaratılması için sivil toplum örgütlerin “proje” konusunda bilgilendirilmeleri ve donatılmaları gerekiyor.

Hazırladığımız proje, derneğinizin çalışma alanlarında olan bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, toplumsal faydayı ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

STK Proje Danışmanlığı Hizmeti Sürecimiz Nasıl Oluyor?

 • Ücretsiz“ Yerinde proje danışmanlığı” ile proje yapabilme kapasitenizi ve proje hibe kaynaklarına uygunluk durumunuzu değerlendireceğiz ve size en uygun hibe programını tespit ediyoruz.
 • Proje yazım, yönetim ve raporlama süreçlerini tamamlıyoruz.
 • Proje ekibimiz sizinle bilgi-birikimini paylaşacak ve dış ortaklıklar, kalitedeki katılımcılar, gönüllüler ve lojistik organizasyonun ayarlanmasında size destek sunacağız.
 • Proje Altyapısı Dokümanlarının Hazırlanması Projelere başvurabilecek teknik donanıma sahip olmak için tamamlanması gereken kayıtları ve belgeleri sizin için ücretli olarak tamamlayacağız.
 • Yurtdışı Ortaklıklar Projenizin olmazsa olmazı yurtdışı ortaklıkların kurulmasında ve işbirliğinin sürdürülmesinde, iletişim ve yazışmalarda size profesyonel destek sunacağız.
 • Proje Uygulama Danışmanlığı Projelerinizin tüm süreçlerinde size profesyonel olarak yol göstererek, uzaktan veya bilfiil destek vererek veriyoruz
 • Yaygınlaştırma Faaliyetleri ve Medya Çalışmaları Projenizin etkisini arttırmak için yaygınlaştırma ve medya çalışmalarında size profesyonel destek sunuyoruz.

Müşteri’nin dilinden konuşmak

Seneler önce SAP’de CO(Maliyet ve Yönetim Muhasebesi) danışmanı olarak görev yaparken müşterinin dilinden konuşmanın ne kadar önemli olduğunu keşfetmiştim. Sanıyorum bu iyi bir danışman olmanın ilk adımlarından biriydi. Siz bir ürün sunuyordunuz ve o ürün belli çözümler içeriyordu ama müşteri başka bir şeyler anlatıyordu çözümlerle müşterinin isteklerini paralel hale getirmek o işi yapan danışmanın ustalığına kalıyordu. İşte bu işi en iyi yapanlar da Kıdemli Danışman(Senior Consultant) olarak anılıyordu. Bu tabii kolayca olabilen bir iş değildi. Genç Danışmanlık’tan(Junior Consultant) Kıdemli Danışman’a(Senior Consultant) ulaşan yol çakıllı ve epey engebeliydi.

İşte bu yazının amacı da bu yolu yürüyen genç kardeşlerime engelleri nasıl aşabileceklerine , nasıl iyi bir kıdemli danışman olabileceklerine dair birkaç ipucunun paylaşılmasıdır.

SAP Danışmanlığı’ndan Kıdemli İş Danışmanlığı’na ulaşan yolumda neler öğrendim, olaylardan nasıl sonuçlar çıkardım.

Ünlü filozof Sokrates’in unutulmaz bir sözü vardır: Bildiğim bir şey varsa o da hiç bir şey bilmediğimdir. Ben bu sözü Almanların “Man lernt nie aus” deyimiyle birleştiriyorum. Almanlar öğrenmek hiçbir zaman bitmez diyorlar. Sokrates te o hali ile bile hiç bir şey bilmediğini söylüyor. Demek ki hiçbir zaman ben oldum dememek gerekiyor. Her zaman öğrenecek-sonuçlarından ders çıkaracak bir şeyler vardır. İyi bir danışman olabilmek için ilk önemli düstur öyleyse hiçbir zaman ben oldum dememektir ve her zaman her yaşta yeni bir şeyler öğrenmeye hazır olmak demektir.

İkinci olarak çalışmaya emek vermeye hazır olmak ve işine gönül bağıyla bağlı olmayı sayabilirim. Aksi takdirde kısıtlı bir zaman içinde geceleri geç vakte kadar ya da Cumartesi Pazar demeden çalışmak nasıl açıklanabilir ki. Elbette ki bu çok çalışmanın karşılığını maddi manevi alabilirsiniz. Hedefiniz iyi çalışmak ve üzerinize aldığınız işi layıkı ile tamamlamak olsun. Gerisi gelecektir zaten. Ben bu ilkeyle çalışıp ta bu sektörde karşılık bulamayana rastlamadım. Olmuşsa da büyük talihsizlikler olmuştur ya da o kişi önemli yanlışlıklar yapmıştır.

Üçüncü önemli konu sadece çalıştığı konu ile ilgili değil ilgili işletmedeki büyük resmi görebilmektir. Genel olarak o işletmenin tüm iş süreçlerine, vizyon ve misyonuna hakim olunmasıdır. Stratejik olarak ne gibi kararlar alınıyor. İşletme hangi yolda ilerliyor. Bilinmesi gerekir. Elbette bu konulara detaylı hakim olmaya gerek yoktur ama büyük resme genel olarak hakim olmak projede doğru bir başlangıçtır.

Evet geldik en önemli konulardan birine, yani en başta anlattığım “Müşterinin dilinden konuşmak” sözüne. Öncelikle bir danışmanın karşısında O danışmanın yaptığı işi işletmede yerine getiren bir uzman diyelim. Bu uzmanın en önemli özelliği işini çok iyi yapabilmesidir. Şimdi biz bu işini elimizdeki ürünle nasıl daha iyi yapabileceğini-önceden yapamadıklarını da yeni ürün vasıtası ile yapabileceğini göstermemiz gerekir. Bunu yaparken dinlemeyi sorunlarını çözmeyi amaçlamalıyız. Bir başka deyişle müşterinin dilinden konuşabilmek için öncelikle onu iyi dinlemekten ve müşterinin sorunlarını saptamaktan geçer.

Bu müşterinin dilinden konuşabilmek yani masanın öbür tarafında da oturmak sözü elbette sadece herhangi bir ERP ürününün danışmanlığını yapan kişiler için değildir. Bu işi iş danışmanlığı ya da iş analistliği çerçevesinde de yapan kişilerin bu anlamda kendi işleriyle ilgili tüm iş süreçlerine hakim olmaları gerekmektedir.

Müşteri ile iyi ilişki kurabilmek, sorunlarını anlayabilmek onun projeye ayırdığı zamanı iyi yönetebilmek te bir diğer önemli konudur. Proje Kavramsal tasarım-Detay Tasarım-Test ve Uyarlama -Canlı kullanıma Geçiş gibi belli aşamalardan oluşur ve hepsinin zamanları bellidir. Belli bir zaman dilimi içinde müşterinin bize ayırdığı zamanı maksimize etmek ve sadece maksimize etmekle kalmayıp o zamanı efektif olarak yönetmek te bire bir danışmanın işlerinden biridir. Yalnız burada çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim: Müşteri’nin dilinden konuşmak demek onun her istediğini yapmak anlamına gelmez. Bu çerçevede aşağıdaki konulara özellikle dikkatinizi çekmek isterim:

 • Projenin kapsamı dahilinde kalmak. Müşterinin ek isteklerini değişiklik talebi(Change Request) olarak değerlendirerek bu talepleri Proje Yönetimi’ne ulaştırmak.
 • Proje rollerine sadık kalmak. Bir projede danışman ne iş yapar, müşteri tarafını hangi sorumluluklar beklemektedir. Bunlar Proje ve Kaynak planlarında belirtilir. Bu planlarda müşteriye verilen sorumlulukları danışmanın üstlenmemesi gereklidir. Sonuçta herkes görevini yapmalıdır ki proje başarıya ulaşsın.

Yukardaki ana ilkelerden yola çıkarak diğer ipuçlarını da aşağıdaki şekilde sıralayabilirim:

 • Söz uçar yazı kalır. Bu ilkeyi asla unutmayın. Projenin kötü gidişatında ben demiştim söylemiştim demenin hiçbir faydası yoktur. Ben yazmıştım size bildirmiştim demek gerekir. Proje çerçevesinde önemli gördüğünüz aksiyon alınması gereken her şeyi üstlerinize bildirin. Ve bunu mutlaka yazılı yapın.
 • Proje kapsamını-Fazlarını-Hedeflerini kısaca Proje ile ilgili her türlü bilgiyi Proje Yönetimi’nden dikkatlice alın. Satış sırasında müşteriye nasıl sözler verilmiş, bunların ne kadarı gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilemiyorsa müşteriyi bu konuda nasıl ikna etmek gerekir. Bu çalışmaları hep Proje yönetimi ile koordinasyon içinde yapın. Unutmayın bu çalışmaları yaparken Şirket içi dinamikleri mutlaka göz önünde bulundurmanız gereklidir nedenle proje hedeflerine aykırı düşecek kendi şirketinizi zor durumda bırakacak konuşmalardan kaçınmanız gerekmektedir.
 • Diyelim ki çok uğraşmanıza rağmen projede ilerleme sağlanamıyor. Bir takım sorunlar oluştu. Bu durumda sorunları çözmek için uğraşın ama ilerleyemiyorsanız sorunları Proje Yönetimi’ne ve Proje Yönetim Kurulu’na eskale edin ve onlardan aksiyon bekleyin ve mutlaka bu aksiyonu almalarını sağlayın, kısaca işinizi takip edin. Bu takip mutlaka proje dökümanları bazında(açık işler takip dökümanı) yapılmalıdır. Bu aksiyon her türlü uğraşınıza rağmen alınamıyorsa bu durumda bunu da yazılı olarak bildirin.
 • Açık işler takip dökümanı projenin sonuna kadar her hafta gözden geçirilmeli açık işlerin nasıl tamamlanacağına dair bütün bilgiler orada yer almalıdır. Proje sonlanmadan önce açık işler takip dökümanında da hiçbir açık işin kalmaması gereklidir. • Herhangi bir ürünün danışmanlığını yapanlar için şunu söyleyebilirim sadece danışmanlığını verdiğiniz ürünün özelliklerini bilmeniz yeterli değildir, aynı zamanda kavramsal bilgiye ve ilgili işletmenin iş süreçlerine de hakim olmanız gerekmektedir.
 • Aynı kural iş danışmanları ve iş analistleri için de geçerlidir. İşletmede bulunan ERP sisteminden bağımsız süreçlerin belirlenmemesi gerekmektedir. İş Danışmanlarının da İş analistlerinin de ERP sistem bilgilerinin genel olarak ta olsa hakim olmaları gerekmektedir.
 • Proje Yönetimi’ne destek olmak – Fazların zamanında başarıyla bitmesini sağlamak. Projede oluşabilecek darboğazları(proje ekibinden veya müşteri tarafından kaynaklanabilecek gecikmeler, kaynak yetersizliği, proje hedefi ile ilgili oluşacak sıkıntılar v.b.) zamanında Proje Yönetimi’ne bildirmek te önemli konular arasındadır.
 • Bir danışmanın her zaman ulaşılabilir olması gerekmektedir. O nedenle mutlaka maillerinizi ve mesajlarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Tabii telefonunuzun da hiçbir zaman kapalı olmaması gerektiğini söylemiyorum bile.
 • Her projede mutlaka bir deneyim kazanırsınız, Ne kadar çok tamamlanan proje o kadar çok deneyim demektir.

Asla aklınızdan çıkarmayın Danışmanlık –Geleceğe Yapılan Yatırımdır. Yapılan her iş başkasını memnun etmek gibi görünse de aslında siz kazanıyorsunuz, bilginize bilgi katıyorsunuz ve gün geçtikçe daha değerli hale geliyorsunuz.

http://www.ttptr.com/blog/iyi-bir-danisman-olmak.html

Yeni açılan hibe programlarımdan haberdar olmak için

Yeni açılan hibe programlarının (AB, TUBITAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, UN, Dünya Bankası vb.) ilgili kurum kuruluşlara duyurulması, program açılmadan önce bize talebini ileten müşterilerle program açıldığında zaman kaybetmeden irtibata geçilmesi ve gelen taleplere yönelik proje önerileri hazırlanması hizmetlerini de benimsediğimiz profesyonel hizmet anlayışıyla müşterilerimize daimi olarak sunmaktayız.

Tüm bu kapsamlı ve kesintisiz hizmet anlayışımız sayesinde bizimle aynı kulvarda yer alan diğer firmalar arasından kısa sürede sıyrılmayı başardığımızı unutmayıp; hizmet kalitemizden ödün vermeden yeni fikirler üretmeye devam etmekte ve müşterilerimiz adına bu fikirleri yatırıma dönüştürmeyi hedeflemekteyiz.

Yerinde proje danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Talep Sizden Hibeye Ulaştırmak bizden

“Kocaeli Hibe ‘, hibe destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hibe projelerini ilgilendiren her türlü konuda, projelerin uygulama aşamalarında müşterilerinin ihtiyaç duyduğu gerekli tüm danışmanlık hizmetlerin yerinde proje danışmanlığı. Yer aldığı tüm sektörlerde ve projelerde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar üzerinde katma değer oluşturmayı hedefleyen “Kocaeli Hibe”, hibe projelerini ilgilendiren her türlü konuda, projelerin uygulama aşamalarında müşterilerinin ihtiyaçlarını  en uzman kadrolar ile iş birliği yapmaya hazır.

1. KOSGEB destekleri

2. TUBİTAK teşvikleri

3. AB Projeleri çağrı programlarına danışmanlık hizmeti vermek

4. Kırsal Kalkınma destekleri

5. Yatırım Teşvik Belgesi

6. Kalkınma Ajansları destek programı danışmanlık hizmetleri

Yerinde proje danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.