Ortak sorunlara ortak çözümler için 10.000.000 TL’ye kadar Hibe

     KOBİ’ler arasında ortak hareket, işbirliği geliştirmeleri, ortak sorunlarına ortaklaşa çözümler geliştirmelerini destekleyen KOSGEB destek programıdır. Çok fazla bilinmediği için destek başvuru sayısı da azdır. Burada ki amaç KOBİ’nin tek başına çözüm geliştirmede zorlandığı sorunları ortaklıklar kurmak suretiyle aşılmasını teşvik etmektedir.

              KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunmasına, bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesine, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanmasına hizmet eden bu programına 10.000.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Başvuru Koşulları;

Başvuru yapacak firmaların en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve işletmelerden en az 3’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şarttır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif olarak faaliyet göstermekte olan en az 5 işletmenin proje kapsamında ortaklık yapması gerekmektedir. Ortaklık yapısı 3 şekilde de olabilmektedir. Bunlar;

  • Proje ortağı firmalar mevcudiyetlerini koruyarak, resmi şekilde ortak olabilirler.
  • Proje ortağı firmaların bir kısmının ya da tamamının kendilerini fesh ederek proje kapsamında kurulacak olan işletici firmaya ortak olabilirler.
  • Proje ortağı firmaların bir kısmı kendilerini fesh ederek proje ortağı olan başka bir firmanın bünyesinde birleşebilir.

   Program Kapsamındaki Desteklenecek Konular;

   Ortak imalat(Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite artırma), Ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirme (Müşteri istek ve Pazar talebinin karşılanması), Ortak laboratuvar (Müşteri istek ve Pazar talebinin karşılanması), Ortak tedarik (hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetler),Ortak Pazarlama (Pazar payı artırma ve marka imajı oluşturma), Beceri ve kabiliyet kazanma ve Değer zincirlerine katılma gibi  konularda destek arayanlar için bu program biçilmiş kaftan.

Proje süresi

Program kapsamında desteklenecek projenin süresi en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Ancak uygulama esnasında zorunlu hallerde proje süresinin % 50’si kadar daha uzatılabilir. Örneğin 6 aylık bir projenin süresi zorunlu hallerde 3 ay daha uzatılarak 9 aya çıkartılabilir.

   Program Kapsamında Sağlanan Destekler:

   Proje kapsamında sağlanacak destekler, Birleşme yöntemi olarak seçilen İşletici kuruluş ve proje ortaklığı modellerine göre; KOBİ’ler arası ve KOBİ-Büyük İşletme olarak 2 farklı seçenekte sunulmuştur.  KOBİ’ler arası yapılacak işbirliği modellerinde, KOBİ sayıları belirlenirken işletmelerin teknoloji seviyesi dikkate alınmıştır. Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Kurul; projenin gerektirdiği ve uygun bulunan gider kalemlerini ve desteğe esas tutarı

belirler.

Personel Desteği : Proje başlangıcında 4 ay önce, başlangıçtan 1 ay arasında olmalı. Aylık kurul tarafından belirlenir. Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden desteklenir.

Makine-Teçhizat, Yazılım :  KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır. Makine-teçhizatın proje başlangıcından itibaren 3 yıl süreyle başkasına kiralanamaz.  Yerli malı olarak yapılacak alımlarda  %15 ilave destek sağlanarak toplamda %75 destek oranı elde edilir.

Hammadde-Malzeme : Proje tutarının %5’ini geçemez.

Kira : proje süresince geri ödemesiz olarak verilecektir.

Danışmanlık, fizibilite, etüd, proje hazırlama giderleri için KOSGEB desteği 10 Bin TL’den fazla olamaz.

 Erken Ödeme : % 30 olarak yapılabilecektir. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

    İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Herhangi birinin ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Bu durumda da bu maddenin dördüncü bendinde belirtilen koşul sağlanmalıdır. İşletici firma anonim ya da limited şirket statüsünde olması zorunludur.

    Proje ortaklarının aralarındaki akrabalık ilişkilerinin mevzuata uygun olmaması yani bir kişinin birden fazla proje ortağı işletmede ortaklığının bulunması gerekir. Proje ortaklarından herhangi birinin sahibi/ortağının kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocukları diğer proje ortaklarının sahibi veya ortağı olamaz. Proje ortaklarından herhangi birinin tüzel kişi ortağı bulunması durumunda; tüzel kişiliğin ortaklık yapısındaki gerçek kişiler ve/veya bu kişilerin eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocukları da proje ortaklarının sahibi veya ortağı olamaz.

Yapılacak olan işbirliğinin NACE kodunun hatalı seçilmesi ve bu durumun başvuru yapacak asgari KOBİ sayısını etkilemesi. İşbirliği Destek Programı kapsamında iki tür ortaklık şekli bulunmaktadır. İşletici Kuruluş modelinde kurulacak olan işletici kuruluşun NACE koduna bakılarak, Proje Ortaklığı modelinde ise projenin konusuna bakılarak Kurul tarafından projenin teknoloji alanına karar verilir. Projeni teknoloji alanına göre asgari KOBİ sayısı belirlenmektedir.

   Bu program ile işbirliği KOBİ’ler arası olabileceği gibi büyük işletmelerle de yapılabilecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasına imkan vermeyi sağlamaktadır.

     KOBİ’ler arası işbirliğinde, KOBİ’nin teknoloji seviyesi göz önünde bulundurulacak olup;  Yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren en az 2, Orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren en az 3, Diğer teknoloji alanında faaliyet gösteren en az 5 KOBİ, Teknoloji seviyesinden bağımsız en az 1 KOBİ büyük büyük işletme ile birleşerek işbirliği yapabilecektir.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Ortak sorunlara ortak çözümler için 10.000.000 TL’ye kadar destek KOSGEB’den, Tek başına büyümekte zorlanan ve iş birliğine ihtiyaç duyan yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir