KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla acılan programda 300 bin  TL destek  verilmektedir.

      Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 ay olmak kaydıyla proje destek oranı: % 70 geri ödemesiz ve % 30 geri ödemeli olarak belirlenen destekte işletmeler sadece bir kez faydanabileceklerdir.

Başvuru Şartları

       Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Yani 2019 yılı mali bilançonuz olması gerekiyor.  İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekiyor.  Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

     İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz. Teknoloji Alanları Tablosunda NACE kodunuz yer alamayanlara da öncelik tanınıyor. Bu Kobiler için büyük artı sağlamakta.

Personel Giderleri

      Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için verilir. Proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir. Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen işletmede SGK kaydının olması gerekir.  Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

   Personel giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında SGK idari kayıtlarındaki net asgari ücret günlük tutar belirlenerek Öğrenim durumu katsayısı ile çarpılır. Bu katsayı ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir. Desteğin toplam üst limiti 90 bin TL’dir.

Teçhizat- Donanım Giderleri

    Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir. Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla 50 bin TL destek verilmektedir.

   Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için en fazla 50 bin TL destek verilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmez.

Tanıtım Giderleri

  Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;  Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderlerine, Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,  İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine, Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleri üyelik giderlerine, Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine destek verilmektedir. Bunlardan her bir gidere ait destek üst limiti 20 bin TL olmak üzere tanıtım giderleri desteğinin toplam üst limiti 100 bin TL’dir.

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

     Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.  Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarları kapsamaktadır. İşletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsamaktadır.

    İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekir. Desteğin toplam üst limiti 150 bin TL’dir

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

      Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20 bin TL’ye kadar destek verilmektedir.

Diğer Hizmet Alım Giderleri

     Bu destek kapsamında projeyle ilişkilendirmek kaydıyla eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.

       Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsamaktadır.

     Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında Program onayı olan kurum/kuruluşlardan alınabilir.

      Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.

     Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.

    Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. Desteğin toplam üst limiti 100 bin TL’dir.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir