KOSGEB – Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik

Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projesi

Buradan açılan destek ve hibeler hakkında bilgilendirme yaptığım köşemde bu hafta 100. köşe yazımla sizlerin karşınızdayım. 11. Kalkınma Planında coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına ülke gerçeklerini gözeten bir anlayışla katkı vermekte olduğu; gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, yeşil büyüme ve emisyon artış trendinin sınırlandırılması yönünde bir politika izlenmekte olduğu ve iklim değişikliğine uyum cabalarının önemini koruduğu belirtilmektedir.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygulanmakta olan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi” bileşeni altında; yeşil üretim yaklaşımının sanayi politikaları ve uygulamalarında belirleyiciliğinin artırılacağı belirtilmiştir. Sanayi üretiminin çevreye etkilerini azaltmak amacıyla, işletmelerin teknoloji yoğunluklu modernizasyonunun ve temiz üretime dayalı yeni yatırımların desteklenmeye devam edileceği belirtilmiştir.

    Ülkemiz kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi ve ülkemizin küresel değer zincirlerine  entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması amacıyla başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planında,  sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman,  temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı,  sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve  Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir.

      Türkiye’de yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımının artırılmaya devam edilmesi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi konularının sera gazı emisyonlarının azaltımı için büyük önem teşkil ettiği vurgulanmaktadır.

Bu çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Kimler Katılabilir?

       Destek programından yararlanılabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

Proje Konuları

      Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar, Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.         

Proje Süresi En az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Destek Üst Limiti: 2.000.000 TL. Çağrı kapsamındaki destekler ise Nitelikli Personel Giderleri, Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği, Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği, Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği, Proje Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Proje Tanıtım Desteği , Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteğidir.

.

Başvuru Tarihleri: 23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir