KOSGEB Girişimci Desteği Alırken Yapılan Hatalar

KOSGEB Girişimci Desteği Alırken Yapılan Hatalar

     Bu hafta sizlere KOSGEB’den girişimci desteği alan girişimcilerin yapmış olduğu hata ya da eksikliklerden bahsedeceğiz. Bu hatalar Girişimcilerin KOSGEB’den destek alamamasına neden olmakta. Bunlar çoğu zaman bilgisizlikten dolayı yapıldığını gözlemlemekteyiz. İnsanlar Girişimci desteğe hayatlarında bir defa başvurduklarından tecrübe etme şansları maalesef olmuyor.

Yapılan Hatalı İşlemler

                İşletme kuruluşunda girişimcinin %50’nin altında hisse sahibi olması veya destek programı süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devrederek %50’nin altına düşmesi      

          Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

                Destek programı süresi içinde işletmenin kapanması  

            Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

        İşletme kurma tarihininim zamanlanmaması         

       İşletme kuruluş tarihinin Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

       Gerçekten kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka başka birinin girişimci olarak başvuru yapması

     Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir. Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

      İleri Girişimci Destek Programı kapsamında alınan makine-teçhizat ve yazılımın satılması, kiraya verilmesi veya işletmede bulunmaması            

     KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılım Program süresi boyunca (2 yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemeli. Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve yazılım; yapılan yerinde izlemede tespit edilemediği takdirde yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilir.

              İleri Girişimci Destek Programı  kapsamında alınan makine-teçhizat ve yazılımın satın alınması 

        KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılımın asgari teknik özelliklerinin en az Kurul Kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşımalıdır. Bu ürünler için alınacak faturalarda ise bu özelliklerin açıkça yer alması ve kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi gerekmektedir.

          İleri Girişimci Destek Programı  kapsamında alınan makine-teçhizat ve yazılımın ödeme talebi

    İşletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için ödeme yapılabilir. Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.

                Destek programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK’lı çalışmak 

               Destek programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK’lı olarak uygulama esaslarda tanınmış bazı özel haller haricinde çalışılamaz. Aksi takdirde destek sürecinin sonlandırılması ile sağlanan desteğin yasal faizi ile geri tahsili gibi sonuçlar doğurabilecektir. Girişimcinin hem yasal olarak hem de fiili olarak işinin başında olması gerekmektedir.

         İleri Girişimci Destek Programı süresi içinde işletmenin kapanması           

        Destek süreci içinde (Program başlangıç  tarihinden itibaren iki yıl) işletmenin kapanması durumunda bu durum işletmenin sunduğu gerekçe doğrultusunda Kurulda değerlendirilir. Kapanmanın işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

      İleri Girişimci Destek Programı Doğru Girişimcilik Eğitimini tamamlamadan işletme kurmak         

İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak girişimcinin işini kurmadan önce Geleneksel Girişimci eğitiminden sonra İleri Girişimci Eğitimini de tamamlaması gerekmektedir. Yalnızca Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlayanlar İleri Girişimci Destek Programına başvuramayacak, sadece Geleneksel Girişimci Destek Programına başvurabileceklerdir.

           Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir