Kobi Danışmanı, Koç, Mentör arasında ki farklar!

https://www.gazetegebze.com.tr/kobi-danismani-koc-mentor-arasinda-ki-farklar-makale,1501.html

Milenyum çağında, yöneticilerin şirketlerini ileriye taşıyabilmek için destek ve yol gösterme konularında beklentileri artmakta. Değişen bu beklentiler, son dönemlerde iş hayatında koçluk ve mentorluk ve danışmanlık kavramlarını hayata geçirmiştir.

      Peki, bu kavramlar nedir? Hepsi aynı işlerimi yapar ya da aynı hizmeti mi verir?

Danışmanlık nedir?

     Belirli bir konu hakkında uzman olan ve kendisine fikir danışılan kişiye danışman denmektedir. Uzmanı olduğu konuda, kişinin sorduğu sorulara bilgi ve deneyiminden hareketle cevap veren, ona yol gösteren, yöntem öneren ve bilgisini paylaşan kişidir. Danışmanlık uzmanlık gerektirir ve danışman kesin bilgi sahibi olan kişidir. Danışmanlıkta, ilişki çoğunlukla hiyerarşiktir. Yani danışmanın söylediğini, bilen taraf olduğu için doğru kabul edersiniz. Durumu analiz ederek ne yapacağınızı söyler ve atacağınız adımları belirler. Danışman olan kişinin danışmanlık yaptığı kişi veya kurumdan daha farklı ve yenilikçi bilgi ve deneyime sahip olması en önemli kriterlerdendir.  Örnek olarak KOBİ danışmanını, Hukuk Danışmanı, Finans Danışmanı, Teknoloji Danışmanı, Güvenlik Danışmanı vb.

    KOBİ danışmanı kısaca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesinden sorumlu kişilere deniyor. Bu danışmanlık süreci, çoğunlukla iş kurulmadan önceki hazırlık dönemini kapsarken, kimi zaman hali hazırda iş kurmuş KOBİ’lerin durumunu analiz etmek ve onları bir adım ileriye götürmek amacını da taşıyor olabilir. Böylece KOBİ danışmanı sayesinde, mevcut iş durumunuzun analizini yapabilir, iyileştirme için gereken ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak adımları gerçekleştirebilir ya da çalışmalarınızın risklerini, sürdürülebilir olması gibi konularda da tam destek sağlamak için yöntem geliştir.

KOBİ Danışmanları Size Nasıl Yardımcı Olacak?

     KOBİ danışmanınız sizinle tanışmadan önce ilk olarak bir hizmet öncesi hazırlık çalışması gerçekleştirir. Ardından görüşme sürecini planlayarak ne sıklıkla görüşeceğinizi ve nasıl bir plan dahilinde ilerleyeceğinizi belirler. Aynı zamanda prensip anlaşmasını belirleyerek, hazırlık aşamasında vereceği hizmetin ana çerçevesini, koşullarını ve tarihlerini belirler. Ardından mevcut durum analizi yapılır. KOBİ danışmanı faaliyet yapısı, mali yapı, İK yapısı ve pazarlama faaliyetlerinizi analiz eder. Daha sonra bu analizler değerlendirilir. Şirketinizin hangi alanlarda sorun yaşadığı tespit edilir ve bu sorunlar önceliklerine göre sıralanır. Bu çalışma aynı zamanda size rapor olarak da sunulur. Sorunlu alanların belirlenip sıralanmasının ardından, çözümlere ilişkin görüşmeler gerçekleşir; bu bölümde KOBİ danışmanının asıl hizmet kapsamı belirlenir ve sözleşme hazırlanarak, uygulama sürecine geçilir. Hizmetin sınırları belirlendikten sonra hizmete ait faaliyet planları yapılır, KOBİ’nin vizyon ve misyonu belirlenir. Bunlara yönelik faaliyet yapısı oluşturulur ve risk analizi yapılır. Diğer yandan ise belirlenen bu amaçları karşılaması gereken kaynakların planlaması gerçekleştirilir. Bu süreçte ayrıca danışmanın verdiği hizmetin uygulama süreci izlenir ve değerlendirilir. Böylece kaynakların en doğru şekilde değerlendirildiğinden emin olur. Bu noktada danışmanınız yine size tüm bu hizmetleri raporlamakla yükümlüdür. Danışmanlık hizmeti sona erdiğinde, hizmetin başında hedeflenen noktalara ilişkin planlamaların ne kadarının gerçekleştiğine dair bir gözden geçirme yapılır. KOBİ danışmanına tahsis edilen tüm araç gereç aynı şekilde teslim alınır ve böylece KOBİ danışmanlık hizmeti tam anlamıyla sonuçlanmış olur.

Koçluk Nedir?

      Koçluk, bir süreç yönetimidir. Koç, çalıştığı kişi ya da kurum ile ilgili bilgileri doğru analizlerden geçirerek, karşı tarafın kendi çözüm yollarını bulabilmesine yardımcı olan kişidir.  Koçluk, doğru sorular sorarak kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Hem bugüne hem de geleceğinize odaklanır. Örnek; Spor koçluk, Bireysel koçluk, yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, ebeveyn koçluğu, iş kurma koçluğu, ilişkiler koçluğu, satış koçluğu, vb. gibi

Koçlar Size Nasıl Yardımcı Olacak?

      Sorular sorarak cevabı sizin bulmanızı sağlar. Sonuçta sizin için en iyisinin ne olduğunu yine siz bilirsiniz. Yeter ki nerede neyi aramanız gerektiğini bilin. Koçlar en çok ihtiyaç duyduğunuz alana odaklanır ve hayatınızda yolunda gitmeyen her şeyin sebebini bulmanıza yardımcı olur.  Olmak istediğiniz yer? Hedefleriniz nedir? İstediğinizi elde etmek için güçlü alanlarınız ve iyileşme gereken alanlarınız nelerdir?

Mentörlük Nedir?

    Mentörlük, belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlığa sahip bir kişinin, bir başkasının kişisel ya da mesleki anlamda gelişimini ele alınan konularla bağlantılı tavsiyeler vererek, yol göstererek ve bilgilendirerek katkıda bulunması, diğer deyişle akıl hocalığı yapmasıdır. Mentörlük bugün ve geleceğe odaklı bir süreçtir. Geçmişten gelen bilgiler de sadece bugüne ve geleceğe ışık tutmak için kullanılan verilerdir. Mentör geçmişe takılıp kalmaz, elde ettiği tüm verileri hedefleri gerçekleştirmek ve geleceği istenilen yönde şekillendirmek için referans olarak kullanır.

Mentör Size Nasıl Yardımcı Olacak?

      Daha önce yürüdüğü yoldan hareketle, o yolu yeni yürüyecek olan kişiyle, o yol ve yolculukla ilgili deneyimini ve bilgisini paylaşan, eğitim veren, yol gösteren, rol model olan ve o kişinin o alanda kendi geçtiği yolu ve yöntemleri oluşturmasını destekleyen kişidir. İş hayatına yeni katılacak, hedeflerini henüz belirlememiş gençlerin yol göstericisi rolünü üstlenen mentörlere ihtiyaç günden güne artmaktadır. Mesleki eğitim sürecini kısaltmak ve bu süreci en az hatayla atlatmak isteyenlerin mentörlük hizmeti almayı düşünmeleri gerekmektedir. Ayrıca kurumlar şirketlerine kendi şirketleri gibi sahip çıkıp ve kendi şirketleri gibi iş yapan bireylerle çalışmayı tercih etmektedirler. Bu da kurum içinde daha tecrübeli kişilerin daha az tecrübeli kişilere mentörlük yapması ile hızlanmaktadır. Mentör konusunda üst düzey tecrübeye sahip olan kişidir. Mentörlük yaptığı kişilerin yerine o işi hiçbir zaman yapmaz. Sadece doğru yolu gösterir ve karşılıklı çalışmalarla iş hakkındaki tecrübelerini aktarır

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir