Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Başvuru Tarihi 20 Ocak 2023

Tarım Bakanlığımızca, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla 2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No:2020/25) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Dönem Değişiklikleri

        Değerlendirmelerin genel puanlama kısmı merkezde yapılacak olup, nihai asil ve yedek listeleri bakanlıkça belirlenecektir, eksik belge tamamlama uygulaması kaldırılmıştır, sözleşme imzalamayan yatırımcı yerine varsa yedek listeden yatırımcı davet edilecektir, Soğuk Hava Deposu tesislerine teknoloji yenileme / modernizasyon yatırımları dâhil edilmiş olup soğuk muhafaza ekipmanları kapsama alınmıştır. Su Ürünleri tesislerinde inşaat zorunluluğu kaldırıldı, Kapasite Artırımı Yatırımlarında inşaat zorunluluğu kaldırılmıştır. Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde İl Müdürlüğü yetkisinde projede değişiklik yapılabilecektir. Daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin 1 (Bir) yılını tamamlamış olanlar; kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabileceklerdi

Hibe Tutarı

    Hibeye Esas Proje üst limitleri; Yeni Yatırım 7.000.000.- TL, Tamamlama Yatırımı 5.000.000.-TL, Teknoloji Yenileme Yatırımı 4.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihi

       Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarım/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden 09.12.2022 tarihinden 20.01.2023 tarihi saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir