KGF hakkında En Çok Sorulan Sorular

Bu hafta sizlere Kredi Garanti Fonu (KGF) Destekleri hakkında En Çok Sorulan Sorulardan bahsedeceğim.

 KGF’nin  ne işe yarar?

Kredi piyasalarında KOBİ’lere ihtiyaç duyduğu teminatı sağlamak,

Yeni KOBİ kuruluşlarını cesaretlendirmek ve çoğaltmak,

Teminat çeşitliliğini arttırmak,

KOBİ’lerin Kefalet Kredisi yolu ile kayıt içine alınmasını sağlamak,

KOBİ’lerin kredi taleplerini ihtiyaçlarına göre yapılandırmak,

KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

Yenilikçi ve istihdam yaratıcı yatırımların önünü açmak,

KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek,

KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmaktır.

KGF Kefaletinden kimler yararlanabilmektedir?

       KGF kefaletinden 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı , Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’ ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir.

     Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır. Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ’lerin de banka kredileri kullanma imkanı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’yi, yıllık cirosu ve aktif büyüklüğü 25 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, sektör ayrımı yapılmaksızın tüm KOBİ’lerin talepleri değerlendirilmektedir.

KGF hangi tür kredilere destek vermektedir ve verilecek kefaletin bir limiti var mıdır?

      İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. KGF nakdi ya da gayri nakdi Bankalarca tahsis edilen her tür krediye kefalet vermektedir. Diğer bir deyişle, KGF Leasing işlemleri dahil, KOBİ’lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere her tür nakdi ve gayri nakdi kredilerine ve kurulu bir işletmenin olması kaydıyla, tarımsal krediler kapsamında olan organik tarım, besicilik, arıcılık, hayvancılık, sütçülük, peynircilik, tarımsal teknoloji vb. alanlarında da kefalet vermektedir. Kefalet limiti; bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL olup, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet limiti 1.500.000 TL ile sınırlıdır.

KGF Sisteminde Bankaların rolü nedir?

KGF bir kefalet kuruluşu olduğundan doğrudan kredi vermemektedir. Ancak kefalet vermek suretiyle kredinin kullanımına dolaylı şekilde aracılık etmekte ve kullanılacak krediye teminat unsuru olmaktadır. Krediyi verecek kuruluşlar Bankalar ve diğer Finans Kuruluşları olup risk paylaşım esası çerçevesinde çalışılmaktadır. Risk paylaşım esası, kredi riskinin belli oranlarda Banka ve Kurumumuz arasında paylaşılmasına dayalı bir sistemdir. Bu nedenle de kredi başvurularının anlaşmalı olduğumuz Banka ve Finans Kurumlarına yapılması, Kurumumuz kefaleti talep edilmesi durumunda dosyanın Bankalar tarafından eksiksiz olarak bize ulaştırılması gerekmektedir.

      KGF başvurusu için  info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir