İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmalarına yönelik Hibe Çağrısı son başvuru 17.07.2020

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Proje Destekleri Programı kapsamında ilan edilen 2020-2 çağrısı kapsamında başvurular devam etmektedir. Program, “Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları”, “Korumalı İşyerleri Desteği” ile “Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonları, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve Destek Teknolojilerinin kullanılması“ şeklinde üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu duyuru, Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmalarına yönelik destek hakkındadır. Başvuru yapmak isteyen Engelli ve Eski Hükümlülerin İŞKUR İl Müdürlükleriyle görüşerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir.

Başvuru Sahipleri:

·         Engelliler

·         Eski Hükümlüler

Destekleme:

Başvuru Sahibi TürüDestek KalemiDestek Tutarı Üst Limiti ve Oranı
EngellilerKuruluş İşlemleri Desteğiİşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderleri, toplam kuruluş desteğinin azami %10’una karşılık gelen kısmı desteklenmektedir.5 bin TL
İşletme Gideri DesteğiSözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre zarfında gerçekleşen işletme giderleri (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) Tarım ve Hayvancılık Projeleri hariç olmak üzere İşletme Gider Kaleminden Aylık Kira giderinin %60’ı ve toplamda 6.000 TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme Kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.15 bin TL (%60) Tarım ve Hayvancılık projelerinde kira desteği verilemeyeceği için: 9 bin TL
Kuruluş DesteğiSözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler (vergiler dahil) Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderleri destek kapsamındadır. Bu giderler, toplam kuruluş desteğinin azami %10’u kadar olabilir.45 bin TL (%100)
Eski HükümlülerKuruluş DesteğiKurulacak işyeri için gerekli olan giderler (vergiler dahil)Brüt asgari ücretin 15 katı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir