İnsani Yardım Gönüllülüğü Projeleri İçin Açık Çağrı

       Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri (İnsani Yardım Gönüllülüğü) bünyesinde gönüllülük, insani yardım operasyonlarının devam ettiği üçüncü ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu eylem, 18 -35 yaş arasındaki gençlerin, ihtiyaç sahibi insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kısa süreli veya uzun süreli gönüllülük faaliyetleri ile topluma katkıda bulunma fırsatı vermektedir. Çağrı kapsamında sunulacak projelerin insanlık, tarafsızlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ve zarar vermeme ilkelerine uygun olması gerekmektedir.

Proje Konuları

     İnsani Yardım gönüllülüğü kapsamında finanse edilen projeler; İnsani müdahaleden uzun vadeli sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya geçişin kolaylaştırılması, Korunmasız veya afetten etkilenen toplulukların kapasite ve dayanıklılıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunulması, Afete hazırlık ve afet riskinin azaltılması, Yardım, rehabilitasyon ve kalkınmanın bütünleştirilmesi, Gönüllüler için yüksek düzeyde emniyet ve güvenliğin sağlanması.

Başvuru Koşulları

      Bir AB üye devletinde veya programa bağlı üçüncü bir ülkede yasal olarak ikamet eden 18 -35 yaş arasındaki gençler. Bir AB üye devletinde, Programla asosiye üçüncü bir ülkede veya insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü Programla asosiye olmayan üçüncü bir ülkede yasal olarak kurulmuş, kâr amacı güden veya kâr amacı gütmeyen, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası herhangi bir kamu veya özel kuruluş ve operasyonlar devam eden uluslararası veya uluslararası olmayan silahlı çatışmaların veya herhangi bir uluslararası örgütün olmadığı yerlerde başvuruya uygundur.  Teklifinizi herhangi bir resmi AB dilinde gönderebilirsiniz (ancak proje özeti/özeti her zaman İngilizce İngilizce kullanılması tavsiye edilmektedir.

Destekler

       Bu çağrının toplam bütçesi 6.800.000 avro’dur.

Başvuru Tarihi: 3 Mayıs 2023

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir