İMMİB Elektrik-Elektronik alanında Ar-Ge Proje Yarışması ve Proje Pazarı son başvuru tarihi: 21.12.2020

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (EEHİB) düzenlediği TET (Turkish Electro-Technology) 9. Dönem Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasına başvurular devam etmektedir. Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasının amacı, Elektrik – Elektronik ve Bilişim Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırılması, Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olunması ve sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulmasıdır. Etkinliğin teması, Elektrik – Elektronik olarak belirlenmiş olup Elektrik-Elektronik sektörü altında yenilikçi, ticarileşmeye yönelik ve sektöre yüksek katma değer sağlayacak tüm projeler kabul edilebilecektir. Proje Pazarına katılan projelerin ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.

Kimler başvurabilir?

Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişiler (ör. Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Yapan Firmalar, Kamu Kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.)

Bireyler

Grup olarak başvuru yapmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

Tema: Elektrik-Elektronik sektörü altında yenilikçi, ticarileşmeye yönelik ve sektöre yüksek katma değer sağlayacak tüm projeler kabul edilebilecektir.

Ödüller: Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül  Kurulu tarafından başarılı bulunan projelerin sahipleri aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

Yukarıda belirtilen her bir kategori için;

·         Birincilik Ödülü: 100 bin TL

·         İkincilik Ödülü: 75 bin TL

·         Üçüncülük Ödülü: 50 bin TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir