FOSTER TEŞVİK PROJESİ

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi, Türk vatandaşlarının istihdamını arttırmak, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancıların sosyal ve ekonomik uyumunu teşvik etmek ve Projenin yürütüldüğü 15 ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dayanıklılığını artırmak için Türkiye’deki özel sektörün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru Koşulları

      KOBİ’lerin, finansmana erişimlerinin arttırılarak kayıtlı istihdam yaratma ve koruma konusundaki koşullarının iyileştirilmesi ve işveren olarak konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilecek mali destekler ile Türk vatandaşları ve geçici ve uluslararası koruma altındaki yabancılar için istihdam yaratılması ve var olan istihdamın korunması.

        İmalat NACE Rev 2 Kısım-C İmalat, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faaliyetler NACE Rev 2 Kısım-J 62 Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri NACE Rev 2 Kısım-M 72 nace kodlarında faaliyet göstermek, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olan işletme başvuru yapabilir. İstihdam taahhüdüne konu olan T.C. vatandaşı ve GKAS/UKSK’nın tam zamanlı olarak istihdam edilmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında işletmeden; taahhütname, başvuru formu ile çevresel ve sosyal başvuru kriterlerine uygunluğuna ilişkin beyan alınır.

Destek Tutarı

        15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin hazırlayacakları projeler desteklenecek ve böylece kayıtlı istihdam yaratılması veya istihdamın korunması sağlanacak. İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı çerçevesinde KOBİ’lere toplam 35 milyon Avro değerinde geri ödemesiz destek sağlanacak. Bu kapsamda projede iki program bulunuyor:

      Program I – 30 Milyon Avro ‘ya kadar Faiz / Kar Payı Desteğinde; Projenin yürütüleceği ve yukarıda sıralanan 15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için avantajlı koşullarla finansmana erişecekler. Böylece işsizlerin veya kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınarak ekonomik hayata dahil edilmeleri ve halihazırda istihdam edilenlerin işlerinin korunması planlanıyor. KOBİ’lerin programa katılan bankalardan kullanacakları kredilere ait faiz giderlerinin destekleneceği program kapsamında yeni istihdam yaratılması ve istihdamın korunması halinde KOBİ’lere toplam 30 milyon Avro’ya kadar faiz / kar payı desteği sağlanacak.

       Program II – 35 Milyon Avro ’ya kadar Geri Ödemesiz Destek; 15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin hazırlayacakları projeler desteklenecek ve böylece kayıtlı istihdam yaratılması veya istihdamın korunması sağlanacak. İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı çerçevesinde KOBİ’lere toplam 35 milyon Avro değerinde geri ödemesiz destek sağlanacak.

Proje Bitiş Tarihi:            30 Kasım 2024

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir