FİRMALAR İÇİN “DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI” DESTEĞİ ÇAĞRISI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT tarafından yürütülen “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi faaliyetleri çerçevesinde, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmaya SIRI(SMART INDUSTRY READİNESS INDEX)  Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının oluşturulması planlanmaktadır.

    Geçmişe kıyasla daha karmaşık hale gelen teknolojiler hızlı gelişmekte ve güncellenmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknolojilere uyum sağlamak üzere dijitalleşmek ve sürekli güncel kalmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli unsurların başında gelmektedir. Buradan hareketle, proje kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümünün sürdürülebilir kılınması amacıyla; dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürmek isteyen üreticilerin tesisleri Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi metodolojisi ile değerlendirilerek, firmalara uluslararası kıyaslamalar içerecek şekilde bir dijital dönüşüm yol haritası sunulacaktır.

      Halihazırda MEXT tarafından uygulanan Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendiğime Analizinin doğuş noktası Singapur’dur. Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı, Singapur’daki farklı sektörlerden, farklı büyüklerde ve farklı dijital olgunluklardaki firmaları değerlendirme talebi ile uluslararası alanda kendilerini kanıtlamış McKinsey, Siemens, SAP ve TÜV SÜD ile çalışmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak uluslararası boyutta kabul görmüş Smart Industry Readiness Index SIRI metodolojisi oluşturulmuştur.

     SIRI aynı zamanda MEXT’in küresel iş ortağı Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından da resmi olarak tanınan tek olgunluk değerlendirme yöntemidir. SIRI’nin global değerlendirme havuzunda 14 farklı sektöre dağılmış 1000′ in üzerinde değerlendirme mevcuttur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

      Dünya çapında yapılan standart SIRI Dijital Olgunluk Analizlerinde mevcut durum analizi ve uluslararası karşılaştırmalar yer almaktadır. MEXT’in Türkiye’de yaptığı SIRI değerlendirmelerinde ise buna ek olarak firmalar için somut aksiyon adımları içeren uygulanabilir bir dijital dönüşüm yol haritası da paylaşılmaktadır. Bu yol haritası MEXT içerisinde MEXT’in en güncel sanayi 4.0 teknolojilerini içeren Türkiye’nin ilk uçtan uça entegre ve 5G ile çalışan dijital fabrikasında hayata geçirilmiş ve değer kattığı

Başvuru Şartları

        Kâr amacı güden işletme olması, Üretim faaliyeti gösteren KOBİ veya Büyük İşletme olması, Üretim tesisinin Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) yer alması (Birden fazla üretim tesisi olan firmalar için her bir firma ayrı bir işletme olarak ele alınacak olup firmanın belirtilen illerde yer alan tesisleri değerlendirme kapsamında alınacaktır.)

Destek Tutarı

    MEXT son 2 senede kendi bünyesinde yer alan imalat sektörü ve teknoloji danışmanlığı deneyimi olan ve Singapur’daki ilgili kâr amacı gütmeyen kurulu tarafından detaylı bir sınav süreci ile sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi ile 10 farklı sektörde 250’den fazla SIRI analizi gerçekleştirmiştir. “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi kapsamında ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini arttırmak üzere bu yetkinliğini Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara açacaktır. SIRI değerlendirmeleri için işletmelere %92 oranında destek sağlanacaktır.

Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli 360.000 TL + KDV (SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli 12.000 Euro + KDV olup ücret işletme büyüklüğüne ve üretim yapısına göre ücret değişebilmektedir. Mevcut döviz kuru dikkate alınarak ortalama bir bedel belirtilmiştir), Proje Kapsamında Sağlanacak Destek 330.000 TL + KDV% 92 Destek Oranı (Proje Kapsamında Sağlanacak Destek: Ajans tarafından belirlenen bütçe ve proje uygulama kuralları çerçevesinde ilgili miktar MESS’e aktarılacaktır.), İşletme Katkısı 30.000 TL + KDV% 8 İşletme Katkısı (İşletme Katkısı: İşletme tarafından analiz bitiminde MESS’e ödenecektir.)

Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2023

   Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.  Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir