Entegre Devre Tasarım Çağrısı

      Entegre devre tasarım kabiliyetinin ülkemiz genelinde gelişmesi ve tüm ekosistemin teşvik edilmesi amacıyla hazırladığımız Rekabet Öncesi İş birliği Projeleri kapsamında Entegre Devre Tasarımı Çağrısı ilan edilmiş olup, Çağrı kapsamında ürün ve ticarileşme odaklı tasarım projeleri desteklenecektir.

      Çağrı ile birlikte; proje sonucu ortaya çıkacak ürünü kullanacak en az bir kullanıcı ile çip tasarımı gerçekleştiren en az bir tasarımcı firma bir araya getirilerek ve elektrik-elektronik sanayi, otomasyon, dijital dönüşüm teknolojileri ve mobilite teknolojileri gibi öncelikli alanlarda katma değer artırılarak fikri mülkiyet hakları ülkemize ait çiplerin, ülkemizde üretilen ürünlerde kullanılmaya başlanması hedeflenmektedir.

Başvuru Şartları

     Proje, en fazla uygun çevresel ortamda (gerçek ortamı temsil eden ortamda) ilk deneme ve doğrulamanın yapıldığı aşamadan (THS 5) başlamalı ve en az 2 teknoloji hazırlık seviyesi geliştirmeyi sağlamalıdır. Proje kapsamında tasarlanacak Entegre Devrenin en az operasyonel ortamda (gerçek ortamda) doğrulamalarının (THS 7 seviyesi) gerçekleştirilmiş olması hedeflenmektedir.

     Çağrı ile entegre devreler için 150 nm ve altındaki yarıiletken teknolojilerinin kullanıldığı projeler desteklenecektir. Projeler kapsamında geliştirilecek entegre devreler aşağıdaki uygulama alanlarına yönelik olmalıdır.

        Elektrik Elektronik Sanayi: Tüketici elektroniği, Telekomünikasyon, Sağlık ve tıp elektroniği, Yenilenebilir enerji, Akıllı şehir uygulamaları, Yeni nesil enerji depolama cihazları

      Otomasyon ve Dijital Dönüşüm teknolojileri: Nesnelerin interneti, Akıllı endüstriyel robotlar, Veri merkezleri, bulut sunucuları ve depolama birimleri, Yüksek başarımlı bilgisayarlar, Yapay zekâ içeren makine ve teçhizat, Veri toplama araçları (RFID, sensör, tarayıcı vb.), Akıllı IPM (Intelligent Power Module) tasarımı, Özgün mikrodenetleyici, Güç yarı iletkenleri için sürücü ve koruma entegreleri (gate driver), Yeni nesil enerji verimli motor sürücü entegre kontrol devresi çözümleri, Özel amaçlı yüksek katma değerli akıllı kontrol entegreleri ve ASIC, Makine öğrenmesi özelliği içeren özel entegre devreler

    Mobilite teknolojileri: Elektrikli Araçlar, Bağlantılı ve Otonom Araçlar, Batarya yönetim sistemleri (BMS), V2X sistemleri

      Proje, entegre devrelerin tasarım, prototip üretim, test ve doğrulama süreçlerinin tamamını içermelidir. Projede görev alacak en az iki Proje Ortağı bulunmalıdır. Başvuru sahibi proje ortakları; ürüne ilişkin teknik kriterleri belirleyen ve potansiyel kullanıcı olan en az bir işletmeden ve entegre devre tasarımını gerçekleştiren en az bir tasarımcı firmadan oluşmalıdır.

     Proje başvurusunda stratejik, ticari, finansal, teknik hususlar, uygulama planı ile geliştirilmesi planlanan entegre devre/devrelerin veri sayfasını (data sheet) içeren bir Proje İş Planı sunulması gerekmektedir. Proje iş planı ayrıca; tasarım, üretim, paketleme ve test aşamalarının uygulama planları ile projenin ekosistemde yetkinlik gelişimine katkısını hedefleyen İstihdam ve Eğitim Planını içermelidir.

Destek Miktarı  

      Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde uygun bulunan destek kalemlerinin her biri için %50 oranında hibe desteği sağlanacak olup, halihazırda yer alan destek kalemlerine ek olarak; IP blokları lisans alımı, teknik eğitim ve danışmanlık hizmetleri alımı, prototip (fabrikasyon) üretimi ve yazılım lisans ücretlerinin de bir kısmı karşılanacaktır.

Başvuru Tarihi :31 Temmuz 2023

Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

 Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir