Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

        Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. Bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planına uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2021 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar; Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı, Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı olması.

     Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Teması olarak belirlediği  7 öncelikli konuda destek sağlayacak;

     Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat konusunda; Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar, İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri, Ürün uzayı çalışmaları, Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları (Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)

      Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan,  özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.

     Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.

     Yeşil OSB; Organize sanayi bölgeleri ve içerisinde yer alan firmaların Yeşil OSB çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri: Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma), Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma), Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma).

       Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik konusunda; Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar

     Sonuç Odaklı Programlar (SOP); 2021 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

       Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,

     Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

        Daha detaylı bilgi için  info@kocaelihibe.com mail atarak  danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir