Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Fizibilite Desteği

Fizibilite Desteği kapsamında; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilebilir. Bu kapsamda 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2022 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı teması olarak belirlediği Genç İstihdamı başlıkları dikkate alınarak program öncelikleri belirlenmiştir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaz.

 Programın Öncelikleri

     Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi

2022 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi

Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları

Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler

Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri

Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi

TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler.

Kimler Başvurabilir

       Faaliyet; başvurulan Ajansın kapsadığı bölgenin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

       Yerel yönetimler, İl ve İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Üniversiteler, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Küçük sanayi siteleri, Teknoparklar, Teknoloji geliştirme bölgeleri, Endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile Birlikler ve kooperatiflerdir

Finansman & Kaynak Tahsisi

      Tek bir ili kapsayan projeler için 125.000 Birden çok ili kapsayan projeler için 150.000             %100

Son Başvuru Tarihi: 30/12/2022

Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

 Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir