Denizli, Aydın ve Muğla İli- Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler KOSGEB Teklif Çağrısı

          11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda; Denizli, Aydın ve Muğla illerinde gıda ile makine (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki konulara uygun iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

       Gıda ile makine (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikirlerinin, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konu(lar) doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. 1. Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler 2. Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler 3. Üretim süreçlerine ve makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi girdilere yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren dijital çözümler 4. Gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi 5. Yenilikçi teknolojiler kullanılarak (yüksek hidrostatik basınç vb.) raf ömrünün uzatılması 6. Fonksiyonel gıdaların üretimi 7. Katma değerli ürün üretimine yönelik makinelerin (tarım, tekstil, mermer, metal işleme ve gıda makineleri) geliştirilmesi 8. Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin (tarım, tekstil, mermer, metal işleme ve gıda) yazılım ve otomasyonlarının geliştirilmesi

Başvuru Şartları

     Başvuru yapacak girişimcilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir. 01.01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz). Başvuru sahibinin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine başvurusu yapması ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması esastır.

Destek Miktarı  

     Destek Üst Limiti Geri ödemesiz 1.000.000.-TL

Teklif Çağrısı Başvuru 21 Eylül – 20 Ekim 2023

Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

 Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir