KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020

https://www.gazetegebze.com.tr/kobigel-kobi-programlari-makale,1348.html

Tanem Uçar
Tanem Uçar 27 Temmuz 2020, 09:36

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020 İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir?

  • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı,
  • KOBİ Beyannamesi onaylı
  • KOBİ ölçeğindeki işletmeler
  • NACE REV 2 sınıflamasına göre İmalat Sanayi Sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmak
  • 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutmuş olmak
  • 2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500 bin TL olmak

Destek Unsurları:

Proje Süresi; En az 8,  En Fazla 36 Ay (+4) Ay, Destek Üst Limiti     Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL, Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL, Proje Destek Oranı       %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir) Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Projenin Gereklikleri;

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje  sunabilecektir.

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı**

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti**

3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri**

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri**

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri**

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik**

7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri**

8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri**

**İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirme olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Ek Puan getirecek

– İşletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.)

– Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış proje ya da ARGE Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun / TGB’nin yazısı veya ARGE Merkezi belgesi hizmet sağlayıcıdan alınarak başvuruya eklenmelidir.)

– Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)

Çağrı Bütçesi

 Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, KOSGEB destek bütçesi imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. Başvuru sayıları dikkate alınarak gerekli görüldüğünde iller bazında kota ve sıralama uygulaması  KOSGEB  tarafından yapılabilir.

Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın

https://www.gazetegebze.com.tr ve Gazete Gebze ‘de her Salı yazılarımla beraberiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir