Beşerî ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı (BESKAP) Başvuru Tarihi 17 Kasım

     Beşerî ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı ile beşerî ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla ikili ve çoklu akademik ağların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

     Bu program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar, bu toplulukların bulunduğu ülkeler ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, politika belgesi niteliğinde ve haritası oluşturacak araştırmalara öncelik verilecektir.

      Mevcut tamamlanmış araştırmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması (yaygınlaştırma) amacıyla da başvuru yapılabilecektir.

Kimler Başvurabilir

       BESKAP için başvurular bireysel araştırmacılar arasından seçilecektir. Bu kapsamda; Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Lisans mezunu bireysel araştırmacılar, Doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler başvuru yapabilecektir. Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacılar ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak başvurabilecektir. Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin bu programa başvuruları kabul edilmeyecektir. Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrenciler bu programa başvuramazlar.

 Türkiye’de eğitimini tamamlamış ve ülkesine dönmüş Türkiye Mezunlarının başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru koşulları

      Kurumsal Ayrımcılıklar: Amaç ve Kapsam bölümünde belirtilen toplumların (hedef toplumların) bulundukları ülke ve bölgelerde karşılaştıkları sistematik ayrımcılıklar, kötü muamelelere ilişkin araştırma ve raporlar.

Anadil Eğitim Hakları: Hedef toplumların Türkçe veya Türkçe dışındaki anadil eğitim haklarına ilişkin hukuki, pedagojik veya sosyolengüistik araştırmalar.

Eğitimde Fırsat Eşitliği: Hedef toplumların eğitim haklarını kullanmalarına yönelik eksikliklerin tespiti ve beşerî sermaye inşasına yönelik eylem planları oluşturulması.

Sivil Toplum Araştırmaları: Hedef toplumların mevcut sivil toplum yapılanmalarını incelemek üzere kurgulanmış araştırmalar. Mevcut Durum Analizi veya Kapasite Geliştirme Politikaları,

Medya Analizleri: Hedef toplumların mevcut medya oluşumları ve ana akım medyada temsil durumları. Mevcut Durum Analizi veya Kapasite Geliştirme İçin İhtiyaç Analizleri,

Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar: Aile ve gençlik sorunları, Yaşlılık, Engelliler, Toplumsal katılım, Güncel nüfus çalışmaları.

Türkiye Mezunları: Mezunların ilgili ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına sağladığı katkıları ölçmeye yönelik çalışmalar.

2022 YILINDA ÖNCELENECEK BAŞVURULAR

İkili ve Çoklu Ortaklıklar: Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacıların ortaklaşa yaptığı başvurulara öncelik verecektir. Yurtdışındaki araştırmacının hedef toplumun mensubu olması ve ilgili ülke resmi diline hâkim olması önemlidir.

Politika Belgesi ve Yol Haritası: Türkiye veya hedef toplumun bulunduğu ülkeler için politika belgesi veya yol haritası oluşturan araştırmalara öncelik verilecektir.

Çift Dilli Araştırmalar: Araştırmanın Türkçe ve hedef toplumun bulunduğu ülke dilinde veya her iki dilde hazırlanacak araştırmalara öncelik verilecektir.

Nüfus Araştırmaları: Türk dilli azınlıkların mevcut nüfus durumunu yerleşim bölgelerine göre araştıracak ve haritalandıracak araştırmalar,

Özgünlük ve Yenilik: Kapsamları ve hedef kitleleri çerçevesinde özgün ve yenilikçi araştırmalar.

Proje bütçesi

    Bir araştırma projesine en fazla 20.000 TL destek verilecektir.

Başvuru Tarihi: Son Başvuru Tarihi 17 Kasım 2022

      Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

      Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir