Ayrımcılığa Karşı Hibe Teklif Çağrısı

      Ayrımcılığa karşı hibe: Türkiye’de ayrımcılığa karşı hak temelli çalışan örgütler için teklif çağrısında; Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) “Ayrımcılığa karşı birlikte: ayrımcılık mağdurlarının adalete erişiminin iyileştirilmesi için bir sivil toplum koalisyonu inşa edilmesi” projesi kapsamında “Ayrımcılığa karşı hibe programı” için başvuruları almaya başladı. Ayrımcılığa Karşı Birlikte Projesi, Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için kilit bir rol oynayan sivil toplumun ayrımcılığa karşı müdahalesini artırmaya odaklanmaktadır. Özellikle, hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin ayrımcılık vakalarında başvuruları ele alma, stratejik dava açma, Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK’ler) ile ilişki kurma kapasitelerini güçlendirmeyi, ayrımcılık karşıtı çalışmalar için ağ oluşturmayı ve iş birlikleri oluşturmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu şekilde daha dirençli sivil toplum örgütlerinin oluşmasına, sivil toplum alanının genişleyerek Türkiye’de demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Başvuru Şartları

      Kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri veya Türkiye’de kurulan tüzel kişi statüsündeki kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu konsorsiyumlar başvurabilir. Hedef gruplar ise Türkiye’de bulunan sivil toplum örgütler. Hibe programı kapsamında ayrımcılıkla mücadele etmek ve daha etkili, bağımsız ulusal insan hakları mekanizmalarını desteklemek için STÖ’ler ile barolar veya avukatlar arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla en az altı projeyi 2023-2024 yılları arasında uygulanacak en fazla 12 ay süreyle finanse edilecek.

       Hibe, dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılıkla bağlantılı olarak savunuculuk ve politika geliştirmeyi destekleyen ve UİHK’lerin bu alandaki işleyişini güçlendirmeye yönelik tasarlanan faaliyetler için hibe sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle gündem belirlemeye yönelik ulusal konsorsiyumlar oluşturmak ve güçlendirmek amaçlarından bir diğeridir. Başvuru sahiplerinin, ulusal düzeyde kendi gündemlerini belirlemelerini destekleyen faaliyetler önermeleri gerekmektedir. Ayrımcılıkla mücadele için yerel aktörler arasında ağ oluşturma, Ayrımcılık vakalarının izlenmesi ve raporlanması, ayrımcılığa maruz kalan kişilere ulaşılması ve başvuruların ele alınması, UİHK’lere veya diğer ilgili kurumlara yapılacak başvurular için hukuki destek, Ayrımcılık mağdurlarının haklarını savunmalarına yardımcı olmak için avukat desteği veya Barolarla iş birliği yapma imkanı gibi içerikler yer almalıdır.

Destek Miktarı  

      Alt hibe başına 13.000 EURO (en fazla) ve 12 ay (en fazla)

Başvuru Tarihi

       Son Başvuru Tarihi  8 Ağustos 2023

Başvurusu için info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

 Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir