Avrupa Birliği (AB) Destekleri hakkında En Çok Sorulan Sorular

Bu hafta sizlere Avrupa Birliği (AB) Destekleri hakkında En Çok Sorulan Sorulardan bahsedeceğim.

1. AB Programları (birlik programları) nedir?

     Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

2. AB Destek Programları nelerdir?

      Hayatboyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı, Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı, Progress Programı, Kültür Programı, 2007 – 2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi, Fiscalis 2013 Programı, Gümrük 2013 Programı, EURATOM Yedinci Çerçeve Programı, Güvenli İnternet Programı, ISA (Birlikte Çalışabilirlik) Programı, Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eylemi, Marco Polo II Programı, Pericles Programı, Vatandaşlar için Avrupa Programı, Medya 2007 Programı, Medya Mundus, Güvenlik ve Özgürlüklerin Korunması (Çerçeve Program), Temel Haklar ve Adalet (Çerçeve Program), Dayanışma ve Göç Hareketleri Yönetimi (Çerçeve Program), Sivil Koruma Mali Aracı, LIFE + (Çevre Mali Aracı), Kamu Sağlığı Programı, Erasmus Mundus Programı, Hercule II Programı.

3. Yerel Kalkınma Girişimleri ve Küçük Ölçekli Altyapı hibe programlarında Avrupa Komisyonu’nun katkısı %90 iken, KOBİ hibe programında neden %50’dir?

      Hibe, faydalanıcıya AB politikası hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir projeyi uygulayabilmesi için yapılan ticari niteliği olmayan doğrudan bir ödemedir. Bu nedenle, hibeler daha çok sivil toplum örgütlerine ve kar amacı gütmeyen örgütlere verilmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım programı kapsamında Türkiye’ye verilen hibeler özel kurumlara, KOBİ’lere Devlet Yardım Yönetmeliği ve “de minimis” kuralına bağlı kalınmak koşuluyla yatırım amaçları için sağlanabilir. “De minimis” kuralı, ekonomik ve sosyal bütünleşme politikalarına hizmet etmek üzere KOBİ’lere hibe verilebileceğini, ancak KOBİ’lerin de projenin en az  %50’sini finanse etmeleri gerektiğini açıkça belirtmektedir.

4. Lider Başvuru Sahibi aynı zamanda taşeron da olabilir mi?

    Hayır olamaz.

5. Proje ekibine ödenecek azami ücret miktarı nedir?

      Maaşlar Başvuru Sahibinin ve ortaklarının normal şartlarda verdiği maaş miktarlarını yada yerel piyasada genel olarak kabul edilmiş seviyeleri de geçmemelidir. Uluslararası bir uzmanlık dahil edildiğinde, ücretler uluslararası piyasada genel olarak kabul edilen seviyelerle uyumlu olmalıdır.

6. Arsa ve binanın kiralanması uygun bir maliyet mi?

      Bu tip harcamalar uygun maliyet değildir.  Bu nedenle, tarımsal bir arazinin/binaların veya müştemilatının üretim amaçlarıyla kiralanması durumunda, bu uygun bir maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

7. Arsa veya bina satın alabilir miyiz?

      Arsa veya bina satın alımı uygun maliyet değildir.

8. Hibe Faydalanıcısı  (kira yoluyla) ekipman ve araç sağlarsa, bu maliyetler eş finansman olarak düşünülebilir mi?

     Hayır. Ancak, bir aracın kira maliyeti (kısa süreli kiralamada) eğer aracın kiralanmasının projenin uygulanması için gerekli olduğu gösterilirse projede uygun maliyetlere dahil edilebilir.

9. Hibe Faydalanıcısı eş finansman olarak kredi kullanabilir mi?

    Başvuru Sahibinin/Ortaklarının hesaplarında krediyle ödendiği görüldüğü müddetçe kullanılabilir.

10. Devlet hibelerinden eş finansman olarak yararlanmak mümkün mü?

      Hayır.

11. Başvuru formuna ekli bütün belgelerin İngilizce’ye çevrilmesi gerekli mi?

      Başvuru Sahibinin Türkçe veya İngilizce olarak başvurması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru aşamasında, belgeler Türkçe olabilir. Sözleşmenin imzalanması aşamasında (eğer proje seçildiyse) başvuru formu ve bütçe diğer bütün ilgili belgelerle birlikte İngilizce’ye çevrilmeli ve onaylatılmalıdır.

12. Ek olarak destekleyici belgeler sunarsak, bunun nasıl bir etkisi olur?

    Başvuru Sahibinin teknik ve mali kapasitesini daha iyi anlatan ya da proje amacını, faaliyetlerin seçimini v.b. doğrulayan (destekleyici mektuplar, haritalar, analizler, çalışmalar, vb.) herhangi bir belge sunulması Başvuru Sahibinin yararına olacaktır.

13. “Teknik” ve “İdari destek personeli” arasındaki fark nedir?

     Teknik personel Danışmanları, uzmanları, seminer konuşmacılarını, proje koordinatörlerini ve diğer önemli uzmanları kapsamaktadır. İdari kadro, projenin uygulanma aşamasında görev alan yardım personelini; sekreter, muhasebeci ve diğerleri, kapsamaktadır.

14. Hibe programı kapsamında desteklenen bir projede akademik personel çalışıp maaş alabilir mi?

      Üniversite tarafından projede çalışmak üzere görevlendirildiğini kanıtlamak koşuluyluyla Teklif Çağrılarında uzman olarak yer alabilirler.

15. Bir kurum birden fazla projeyle başvurabilir mi?

    Evet, başvurabilir.

16. Aynı Başvuru Sahibi tarafından iki ayrı proje sunulursa, bu projeler birbirlerini olumsuz bir şekilde etkiler mi?

    Her bir proje bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

           Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir