Avrupa Birliği (AB) Destekleri hakkında En Çok Sorulan Sorular-2

Gecen hafta başladığım Avrupa Birliği (AB) Destekleri hakkında ban en çok sorulan sorularin  ikincisiyle karşınızdayım.

17. Projeler sözleşmeler imzalandıktan sonra mı başlayacak?

Evet.

18. Emekliler/Emekli devlet memurları projelerde çalışabilir mi?

Evet.

19. Proje koordinatörlerine özgü kriterler var mı?  

Belirlenmiş bir kriter olmamakla birlikte, projenin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgi ve deneyime sahip kimselerin Proje Koordinatörü olarak belirlenmesinde yarar vardır.

20.  Personel çalıştırmayan, fakat işini geliştirmek isteyen şahıs işletmeleri başvuru yapabilir mi?

Evet.

21. Mevcut bir KOBİ’nin devri halinde, yeni sahipleri proje başvurusu yapabilir mi?

Evet.

22.  Bölgenin dışında kurulmuş bir KOBİ için program bölgelerinde yeni bir üretim tesisi kurmuş olması durumunda Programdan finansman alması mümkün müdür?

Başvuru Sahiplerinin merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren üretim tesislerinin Program Bölgeleri içerisinde bulunması gerekmektedir. Program bölgeleri dışında kurulmuş olan bir KOBİ’nin, Hibe Programına başvurabilmesi için faaliyet gösteren üretim tesisinin Program bölgesinde kayıtlı ve faal olması ve teklif çağrısı ilanından en az program kapsamında belirlenmiş ay öncesinde o bölgede kurulmuş ve kayıtlı olması gerekmektedir.

23.  Bir önceki mali yılda zarar etmiş olan bir limited şirketimiz ile bir önceki mali yılda kar etmiş olan başka bir aile şirketimiz olan anonim şirket ile ortaklaşa proje teklifi sunabilir mi?

Hayır.

24. Projenin uygulanması sırasında denetim yapılacak mı?

Eğer istenen hibe miktarı 50.000 Avronun üzerinde ise, Final Raporu ile beraber “harcamaların teyidi”ne dair bir rapor sunulması gerekmektedir. Bu rapor, yasal denetim konusunda uluslararası kabul gören bir düzenleyici kuruma; örneğin Yeminli Mali Müşavirler Odasına, bir denetçi tarafından hazırlanması gerekmektedir.

25. Halen başka hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere öncelik verilecek midir?

Hayır. Halen başka hibe programları tarafından fonlanan projeler desteklenmeyecektir.

26.  Eski teknolojiyi tamamen yenilemek için proje hazırlamak mümkün müdür?

Uygun proje türlerine uyduğu sürece mümkündür.

27. Yeni üretim tesisi kurmak mümkün müdür?

Uygun proje türleri Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3’te belirtilmiştir. Bu durumda, KOBİ bileşeninde, yeni üretim birimleri için ve mevcut KOBİlere üretim kapasitesini genişletmek ve modernleştirmek için sağlanan başlangıç sermayesi uygun maliyettir.

28. Restorasyon için inşaat maliyetleri, araç-gereç/makine maliyetleri uygun maliyetler midir?

Evet.

29.  Hibeden ISO vb. sertifikalar edinebilir miyiz?

Evet.

30. İkinci el araç-gereç satın alabilir miyiz?

Satın alınacak olan araç-gereçler sıfır olmalıdır.

31.  Müştemilatımızı ve araç-gereçlerimizi eş finansman olarak gösterebilir miyiz?

Hayır. Eş-finansman nakdi olmalıdır.

32. Kâr etmiş olmasına rağmen vergi borçları ve sosyal güvenlik borçları olan bir KOBİ başvurabilir mi?

Hayır. Şayet yapılandırma mevcutsa ilgili belge sunularak başvuruda bulunulabilir.

33. Program bölgesinin dışında kayıtlı şirketler ortak olabilirler mi?

Hayır, sadece iştirakçi olabilirler.

34. Proje için araç satın alabilir miyiz?

Projenin uygulanması için çok gerekli olan “küçük kamyonlar, üstü kapalı kamyonlar vs. gibi yatırımla ilgili nakliye araçları” uygun maliyetlerdir.

           Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir