T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri-1

       Gecen hafta başladığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri konusunda ki yazımın ikincisi ile karşınızdayım.

KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ

       Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

TALEP DOSYASI İÇERİĞİ

     Bakanlığımıza yapılacak talep başvurusunun ekinde gönderilmesi gereken belgeler: Mimari projelerden 2 takım, Destek ölçütlerinde belirtilen belgelerden 3 takım, Protokolden 5 suret

MİMARİ PROJE ÖLÇÜTLERİ (KRİTERLERİ); Yardım Talebine konu olan kültür merkezi projelerinde; kültür merkezinin kullanım fonksiyonu itibariyle ana ünitesi olan ve tercihen zemin katta yer alacak çok amaçlı salon, salonun kullanım fonksiyonuna bağlı olarak yer alması zorunlu olan fuaye, yeterli sayıda WC ve lavabolar, sahne, sahneye bağlı soyunma, dinlenme ünitelerinin ve kütüphane, sergi, atölye vb. mekanların bulunması, binalara engelli erişiminin sağlanması, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yangın ihbar sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

    Kültür evi niteliğinde kullanılması planlanmış yapılarda ise; tercihen zemin katta yer alacak ve toplantı, konferans vb. nitelikte etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon (en az 100 kişilik), kütüphane, sergi alanı, işlikler (atölyeler) gibi mekânların bulunması, binalara engelli erişiminin sağlanması. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yangın ihbar sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

DESTEK ÖLÇÜTLERİ (KRİTERLERİ); Fiziki Gerçekleşme Raporu; Ödenek talep edilen işin fiziki gerçekleşmesinin en az %50 oranında olması gerektiğinden işin fiziki gerçekleşme oranını gösteren, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak onaylı ve güncel rapor (çevre ve şehircilik il müdürlüğünün üst yazısı ile birlikte), İhale Sözleşmesi veya Yaklaşık Maliyet Bedeli, Ödenek talep edilen işin ihale yolu ile yaptırılması halinde ihale sözleşmesi, Ödenek talep edilen işin ihaleye çıkılmadan, ilgili kurum veya kuruluşların kendi imkânlarıyla yaptırılması halinde, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak ve yaklaşık maliyet bedelini gösteren onaylı ve güncel belge (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün üst yazısı ile birlikte)

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

    Kültür Yatırımı: 5525sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekânların yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerini

      Kültür Yatırımı Belgesi: Kanunun amacına uygun yatırım yapanlara Bakanlıkça belli bir dönem için verilen belgeyi ifade eder

    Kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki teşvikler şunlardır; Taşınmaz tahsisi, Gelir vergisi stopajı indirimi, Sigorta primi işveren paylarında indirim, Su bedeli indirimi ve enerji desteği, Yabancı personel çalıştırabilme, Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme

TURİZM DESTEKLERİ

     2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, sektörü düzenleyen en temel ve genel kanundur. Turizm sektörüne sağlanan teşviklerden istifade etmek için bakanlıktan Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletmesi Belgesi alınması zorunludur. Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. Kamu taşınmazlarının ve orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi, Orman fonuna katkı bedelinin taksitlendirilmesi, Elektrik, havagazı ve su ücretlerinde indirim, Haberleşme kolaylıkları, Yabancı personel çalıştırılabilmesi imkanı, Resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatili çalışma imkanı, Düşük Faizli Turizm kredilerini kapsamaktadır.

        Daha detaylı bilgi için  info@kocaelihibe.com mail atarak  danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir