KGF hakkında En Çok Sorulan Sorular

Bu hafta sizlere Kredi Garanti Fonu (KGF) Destekleri hakkında En Çok Sorulan Sorulardan bahsetmeye devam edeceğim.

KOBİ’lerimiz KGF kefaletinden yararlanmak için nasıl bir yol izlemelidirler? Başvurular nereye yapılmalıdır?

      KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF’ye gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterlidir. KOBİ’ler kredi kefalet taleplerini KGF ile protokol imzalayan Bankalara ve/veya Finansal Kiralama Şirketlerine yapacaktır. Bankalar tarafından uygun görülen talepler illere göre yetki alanları belirlenmiş KGF şubelerine iletilecektir. İstisnai durum olarak aracı banka olmaksızın Eximbank’dan kredi kullanacak KOBİ’ler kefalet taleplerini doğrudan KGF şubelerine yapacaktır.

Bir KOBİ’nin kefaletimizden yararlanabilmesi için aşağıdaki yolu izlemesi gerekmektedir:

Firma, kredi talebi ile bankaya başvurur.

Bankanın talep ettiği belgeler hazırlanır.

Banka, kredi talebinin uygun olup olmadığını inceler; kredi talebi uygun bulunup teminat eksikliğinin olması halinde ilgili firmanın dosyasının bir örneği firmanın muvafakatı ile KGF ‘na gönderilir.

KGF uzmanları firma ile görüşme yaparak mevcut durumu ve projesi hakkında inceleme raporu düzenler.

Firmanın kefalet tutarına göre, KGF Genel Müdürlüğü’nün önerisi ile Kredi Onay Komisyonu (KOK)’na sunulur.

Olumlu değerlendirme sonrasında, karar yazılı olarak ilgili bankaya bildirilir.

Firmalardan kefalet taahhütnamesi alınarak firma ve kefillerine imzalatılır, karardaki koşulların yerine getirilmesi sağlanır ve Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözleşmesi düzenlenerek bankaya gönderilir.

Banka tarafından firmaya kredi kullandırılır.

Kredinin verilip verilmeyeceği tamamen bankanın insiyatifindedir.

KGF Kefalet verirken KOBİ’den herhangi bir teminat talep ediyor mu?

KGF incelemesi sonucunda kefalet verilmesi uygun görülen ve öngörülemeyen riskleri olduğu anlaşılan KOBİ’lerden bankalar tarafından kabul edilmeyen vasıfta teminatlar gerekli görüldüğü durumlarda risk paylaşım ilkesine uygun olarak talep edilebilmektedir. Bankalar tarafından kabul edilmeyen teminatlara örnek olarak; hisseli tapular, tarlalar, bağ ve bahçeler, imarsız arsalar, işyerindeki makine-ekipmanlar, taşıtlar, 2. veya 3. dereceden ipotekler sayılabilir. Ancak bankalarca kabul edilen teminatı olduğu halde bankalara teminat vermekten imtina eden KOBİ’lere kefalet verilmemektedir.

KGF yeni kurulan KOBİ’lere kefalet desteği veriyor mu?

Risk paylaşım esasıyla çalışıldığından, projesi bankalar tarafından uygun görülen yeni kurulan işletmelere de kuruluş tarihine bakılmaksızın kefalet verilmektedir.

Vergi – SSK Borcu Olan KOBİ’ler KGF Kefaletinden Yararlanabilirler Mi?

Borçlarını yapılandıran veya ödenebilir tutarlarda Vergi-SGK borçları olan KOBİ’ler de KGF kefaletine başvurabilirler.

KGF kefaletinden faydalanmak suretiyle finans kaynağına ulaşmak isteyen bir KOBİ için nasıl bir maliyet bulunmaktadır?

KGF, KOBİ’lerden risk üzerinden % 0,5-2 arasında değişen oranlarda kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet talebi ile birlikte inceleme ve değerlendirme ücreti, kefalet talebinin uygun bulunması durumunda da cuz’i bir miktarda tahsis komisyonu masrafı alınmaktadır.

Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin diğer tüm detay bilgilerine www.kgf.com.tr adresli web sitesinden erişilebilmektedir.

      KGF  başvurusu için  info@kocaelihibe.com mail atarak  danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir