2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci Başladı

2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci Başladı – Gazete Gebze – Son Dakika Gebze Haberleri

    Programın hedefi;  uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Öncelikleri konuları;

     İstihdam Edilebilirliği Artırmak; Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, genç istihdamını artırmaya,

İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

      Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik; Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

    Sosyal İçerme; Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

     Sosyal Sorumluluk; Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

      Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17:00’ dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte her ilin kalkınma ajansına e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

      Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

        Daha detaylı bilgi için  info@kocaelihibe.com mail atarak danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz

    Zamanınızı yönetin. Zaman sizi yönetmesin. Gücü elinize alın. Sağlıcakla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir